Δήλωση Συμφώνου Συμβίωσης

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης

  *  Σύμφωνο συμβίωσης (πρωτότυπο)
  *  Ταυτότητες και των δύο συμβαλλομένων
  *   ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και των δύο συμβαλλομένων.
          Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν θα προσκομίζεται υπεύθυνη
          δήλωση περί μη υπαρξής τους.

   *   Αν υφίσταται ασφαλιστικός φορέας
         Πιστοποιητικά γεννήσεων τελευταίου εξαμήνου
                (σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας επίσημα μεταφρασμένα)
   *   Πρόσφατο δικαιολογητικό κατοικίας, (φορολογική δήλωση, Δ.Ε.Κ.Ο., μισθωτήριο κλπ).

Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να  είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική Αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού ή από Έλληνα δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά  γραφεία.

Που δηλωνεται το σύμφωνο συμβίωσης;
Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο ληξιαρχείο του τόπου διαμονής των δύο συμβαλλομένων ή στον τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (όταν κατοικούν σε διαφορετικούς δήμους).

Απο ποιον δηλώνεται το σύμφωνο συμβίωσης;
Υπόχρεοι για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης είναι ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων.

Απαραίτητα Αρχεία


ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Διεύθυνση.:Λεωφ.Κων. Καραμανλή 18 Βούλα (πρώην Δημαρχείο Βούλας)
Τηλ.:213 2020 102  /105  /107
Fax.:213 2020 109 και 210 9657 131
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr