Επιτροπές

    Δημοτική Επιτροπή
       Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις
    Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
       Ανακοινώσεις
    Επιτροπές Ελέγχου Ακτών
    Επιτροπή Ισότητας των φύλων
    Επιτροπή Παιδείας
      Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης
         Προσκλήσεις για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
      Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
         Προσκλήσεις για την Δευτοβάθμια Εκπαίδευση
    Οικονομικη Επιτροπή (έως 31/12/2023)
       Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις έως 31/12/2023
    Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (έως 31/12/2023)
       Ανακοινώσεις έως 31/12/2023

Διεύθυνση Δημαρχείου: Λ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα 16673
Τηλ: 213 2020 000, 15888
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr