Ενημερώνομαι για τις Ανακοινώσεις, τις Δράσεις, τις Δραστηριότητες και την Ζωή στην Πόλη

Δελτία Τύπου
Web TV
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Δημόσια Διαβούλευση
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Πανόραμα έργων
InfoΔράση

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
    Ταυτότητα Υδ. Κόλπoυ Βουλιαγμένης και ενημερωτικό
        υλικό της πορείας του έργου της μαρίνας

    Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης

Διαφάνεια – Λογοδοσία και Κανόνες
    Προϋπολογισμοί - Eξοδα - Ταμείο
    Διαύγεια
    Απολογισμοι πεπραγμένων
    Κανονιστικές Αποφάσεις

Προμήθειες, Εργα, Δημοπρασίες 
    Προμήθειες Διαγωνισμοί & Συμβάσεις
       Προμήθειες - Τεύχη Διαγωνισμών
       Προμήθειες - Ημερολόγιο
       Προμήθειες - Ανακοινώσεις
    Εργα και Μελέτες Τεχνικής Υπηρεσίας
    Δημοπρασίες - Ανακοινώσεις Οικ. Υπηρεσίας

Ανακοινώσεις

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Δημοτικού Συμβουλίου & Δημ. Κοινοτήτων
    Ανακοινώσεις Δημοτ. Συμβουλίου
    Ανακοινώσεις Δημ. Κοινοτήτων
             ΔΚ Βάρης
             ΔΚ Βούλας
             ΔΚ Βουλιαγμένης

Επιτροπών 
    Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
    Επιτροπή Ελέγχου Ακτών
    Επιτροπή Ισότητας των φύλων
    Οικονομικη Επιτροπή
    Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
    Σχολική Επιτροπή Π.Ε.
    Σχολική Επιτροπή Δ.Ε.

Νομικών Προσώπων
    Δράσεις Πολιτισμού
    Ανακοινώσεις Ο.Α.Π.Π.Α

Κοινωνικης Υπηρεσίας & Κέντρου Κοινότητας
    Δελτία Τύπου Κοινωνικής Υπηρεσίας
    Ανακοινώσεις Κέντρου Κοινότητας

Υπ. Δόμησης  Ανακοινώσεις & Σχεδιασμοί
    Ανακοινώσεις Υπηρεσίας Δόμησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Τηλ: 213 2020 000, 15888
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr