Μαθαίνω την Διοικητική και Οργανωτική Δομή του Δήμου

Δημοτική Αρχή

    Δήμαρχος - Βιογραφικό
       Γραφείο Δημάρχου
    Αντιδήμαρχοι-Εντεταλμένοι Σύμβουλοι
    Δημοτικό Συμβούλιο
       Προεδρείο Δημ.Συμβουλίου
       Δημοτικοί Σύμβουλοι
       Αποφάσεις/Προσκλήσεις Δημ. Συμβουλίου
    Δημοτικές Κοινότητες
       Σύμβουλοι Δημ. Κοιν. Βάρης
       Σύμβουλοι Δημ. Κοιν. Βούλας
       Σύμβουλοι Δημ. Κοιν. Βούλιαγμένης
       Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις
    Διοικητική Οργάνωση
    Διατελέσαντες Δήμαρχοι

Διευθύνσεις-Τμήματα-Γραφεία

    Γενικός Γραμματέας
    Διευθύνσεις του Δήμου
       Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
       Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
       Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
       Διεύθυνση ΚΕΠ
       Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας,
            Αθλητισμού και Πολιτισμού

       Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
       Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
       Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
       Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
    Αυτοτελή Τμήματα / Γραφεία
    Γραμμή του Δημότη
    Που είμαστε
    Τηλέφωνα Επικοινωνίας
    Οργανόγραμμα

Νομικά Πρόσωπα

    Ο.Α.Π.Π.Α.
       Ανακοινώσεις Δραστηριότητες ΟΑΠΠΑ
       Υποδομές
       Διασχολικο Πρωτάθλημα
       ΕΣΠΑ 2014-2020
       Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
    Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων - Βουλιαγμένη

Επιτροπές

    Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
       Ανακοινώσεις Δημ. Επιτρ. Διαβούλευσης
    Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
       Ανακοινώσεις Επιτρ. Ποιότητας Ζωής
    Οικονομικη Επιτροπή
       Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ.
    Επιτροπές Ελέγχου Ακτών
    Επιτροπή Παιδείας
    Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης
       Ανακοινώσεις Σ.Ε. Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης. 
    Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
       Ανακοινώσεις Σ.Ε. Δευτ/μιας Εκπαίδευσης.
    Επιτροπή Ισότητας των φύλων

Διεύθυνση Δημαρχείου: Λ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα 16673
Τηλ: 213 2020 000, 15888
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr