Δήλωση Θανάτου

Υπόχρεοι για τη δήλωση θανάτου

Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανούντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο ή ο εργολάβος του Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
Tο ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου συμπληρωμένο από ιατρό, νοσοκομείο ή ιατροδικαστή νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο το οποίο πρέπει να είναι συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία του.

H αστυνομική ταυτότητα του θανόντος, ή το διαβατήριο σε περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας ή βεβαίωση απωλειάς τους από συγγενή με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής του από αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

H αστυνομική ταυτότητα του δηλούντα το θάνατο.

Eξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη του γραφείου τελετών στον δηλούντα το θάνατο, υπάλληλο του γραφείου τελετών (ειδικά εξουσιοδοτημένος με το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη του γραφείου τελετών).

Σε περίπτωση που ο θάνατος έχει συμβεί στο Δήμο μας και ο ενταφιασμός θα γίνει σε κοιμητήριο εκτός του Δήμου μας απαιτείται η απόδειξη πληρωμής των τελών ενταφιασμού.

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ενταφιασμού εντός 24 ωρών από την επελευσή του.

Μετά το πέρας του 24ώρου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του δηλούντα το θάνατο όπου αναφέρεται η αιτία καθυστέρησης της δήλωσης και ότι ο θανών δεν έχει ενταφιαστεί έως τη δήλωση του θανάτου στο ληξιαρχείο.

Απαραίτητα Αρχεία

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Διεύθυνση.:
Λεωφ.Κων. Καραμανλή 18 Βούλα (πρώην Δημαρχείο Βούλας)
Τηλ.:213 2020 102  /105  /107
Fax.:213 2020 109 και 210 9657 131
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr