Ψηφιακές Υπηρεσίες - Πληροφορίες

Πιστοποιητικά - Δηλώσεις

Για τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά από το Ληξιαρχείο όπως Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, Γέννησης, Θανάτου, Συμφώνου Συμβίωσης κάντε κλικ εδώ     click_here

Για τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά από το Δημοτολόγιο, όπως Δικαιολογητικά Γάμου, Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας, Ενημέρωση Οικογενειακής Μερίδας,Μεταδημότευση, Πιστοποιητικό Γέννησης-Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων-Εγγυτέρων Συγγενών-Εντοπιότητας-Ιθαγένειας -Οικογενειακής Κατάστασης κ.α. κάντε κλικ εδώ     click_here

Για τη χρήση του συστήματος πληρωμής Δημοτικό TAXIS αλλά και για τις Ψηφιακές Αιτήσεις που σχετίζονται με την Οικονομική Υπηρεσία όπως Απαλλαγή ή Μείωση Δημοτικών Τελών, Βεβαίωση Οφειλής ή Μη Εισφοράς σε Χρήμα και Εισφοράς Γης Μετατρεπόμενης σε Χρήμα, Βεβαίωση Περί μη Οφειλής ΤΑΠ,Δήλωση για Ηλεκτροδοτούμενα και ΜΗ Ακίνητα, Διακοπή και Επανασύνδεση Ηλεκτροδότησης Ακινήτου, Ηλεκτροδότηση Ακινήτου, Περίπτερα, Τέλη (Ακαθαρίστων Εσόδων Κέντρων Διασκέδασης & Παρεπιδημούντων & Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου με Κάδο) και το Ταμείο όπως οι αιτήσεις Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων, Συμψηφισμού Οφειλών Κατά την Είσπραξη Εκκαθαρισμένων Δαπανών, Βεβαίωσης Οφειλών, Διαγραφής Προσαυξήσεων Οφειλών, Διαγραφής Οφειλών Διακανονισμού (Ρύθμισης) Οφειλών, Άρσης Δέσμευσης Φορολογικής Ενημερότητας και Δημοτικής Ενημερότητας.
κάντε κλικ εδώ     click_here

Πιστοποιητικά - Δηλώσεις (συνέχεια)

Για τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά Πολεοδομίας και για την Κατάθεση δήλωσης ιδιοκτησίας κάντε κλικ εδώ     click_here

Για τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά Πρωτοκόλλου όπως την Αίτηση Έκδοσης Κάρτας Δημότη, τις Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφου στο Πρωτόκολλο και Κατάθεση Συμπληρωματικών Εγγράφων κάντε κλικ εδώ     click_here

Για Ψηφιακά Πιστοποιητικά Τεχνικής Υπηρεσίας όπως τη Γενική Αίτηση, τις Αιτήσεις Δημοτικού Φωτισμού (Δήλωσης Βλάβης, Επέκτασης, Εγκατάστασης Φωτιστικού Σώματος,  Σύνδεσης Ακινήτου με Αποχέτευση, Χορήγησης Βεβαίωσης Υψομέτρου,  Χορήγησης Άδειας Απλής Χρήσης/Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Προσωρινή Στάθμευση Τουριστικού Λεωφορείου βάσει του αρ. 68 του ν. 4582/2018, Χορήγησης Βεβαίωσης Αρίθμησης Οδού και ετονομασίας Οδού, Χορήγησης Φωτοαντιγράφων από Φακέλους Ανελκυστήρων κάντε κλικ εδώ     click_here

Για ψηφιακά Πιστοποιητικά - Αιτήσεις - Δικαιολογητικά Κοινωνικής Υπηρεσίας όπως τις Αιτήσεις για χορήγηση Βεβαίωσης Ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων παροχών, Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  Ένταξης στο Κοινωνικό Φροντιστήριο,  Ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων, παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γραφείο Κ.Α.Π.Η - Αίτηση εγγραφής μέλους Κ.Α.Π.Η. κ.α κάντε κλικ εδώ     click_here

Πιστοποιητικά - Δηλώσεις (συνέχεια)

Για Ψηφιακά Πιστοποιητικά & Αιτήσεις Καταστημάτων όπως Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδότοπου (Προέγκριση, Ίδρυση, Αντικατάσταση), Άδεια Εκμίσθωσης Εκμετάλλευσης Περιπτέρου, Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής , Άδεια Λειτουργίας Επιχειρήσεων Εμπορίας, Ενοικίασης και Πώλησης Μεταχειρισμένων Ειδών (ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης), Άδεια Παράτασης Ωραρίου Λειτουργίας Μουσικής - Μουσικών Οργάνων σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Βεβαίωση Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε Συγκεκριμένη Θέση Επικαιροποιημένη Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε Συγκεκριμένη Θέση (λόγω Μεταβολής Φορέα ή Προσθήκης Δραστηριότητας) , Δραστηριοποίησης Υπαιθρίου Εμπορίου Ετήσιας Διάρκειας, Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος και Χορήγησης Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση Επαγγέλματος Κουρέα Κομμωτή, Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος και Χορήγησης Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση Επαγγέλματος Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών και Ποδιών, κάντε κλικ εδώ     click_here

Για Ψηφιακές αιτήσεις στο Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού όπως Αίτηση για Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) και Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης σωματείου - συλλόγου κάντε κλικ εδώ     click_here

e-Υπηρεσίες

Για Φόρμες Επικοινωνίας με την Γραμμή του Δημότη, το Γραφείο Δημάρχου & Αντιδημάρχων, τη Δημοτική Αστυνομία, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, τη Δήλωση Συλλόγων κ.α. κάντε κλικ εδώ     click_here

Για να κάνετε μία Δήλωση Αναφοράς ενός προβλήματος μέσω του Novoville κάντε κλικ εδώ     click_here

Πιστοποιητικά - Δηλώσεις από άλλους Δημόσιους φορείς

Για τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά που παρέχονται από το GOV.GR και την Κατάθεση Συμπληρωματικών Εγγράφων κάντε κλικ εδώ     click_here

Για τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά που παρέχονται από την Περιφέρεια Αττικής κάντε κλικ εδώ    click_here

Κ.Ε.Π

ΚΕΠ Βούλας
"Μένουμε ασφαλείς"

Διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως Παύλου 107-109,
Βούλα, 16673
Τηλ. κέντρο: 213 2019 800
Fax: 2132019809, 2132019819
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών: 213 2019 816
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης:Τηλέφωνο:213 2019 817
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ΚΕΠ Βουλιαγμένης
"Μένουμε ασφαλείς"

Διεύθυνση: Πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης
Αφροδίτης 2, 16671, Βουλιαγμένη
Τηλ. 213 2020 719, 213 2020 720, 213 2020 721

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΚΕΠ Βάρης
"Μένουμε ασφαλείς"

Διεύθυνση: Βάκχου και Δήμητρας 16672 Βάρη
Τηλ. 210 8979 140
Fax. 210 8971 033
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επιδιώκουμε αφενός να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία μειώνοντας τον συγχρωτισμό και τις μετακινήσεις των πολιτών και αφετέρου να διευκολύνουμε τους πολίτες ώστε χωρίς ουρές και ταλαιπωρία να μπορούν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους με το Δήμο.

Τονίζεται ότι η είσοδος στις ψηφιακές πλατφόρμες γίνεται μέσω διασύνδεσης με τη ΓΓΠΣ και τη χρήση των προσωπικών κωδικών του Taxisnet. Επιλέξτε το ψηφιακό πιστοποιητικό -  υπηρεσία που επιθυμείτε.

Διεύθυνση Δημαρχείου: Λ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα 16673
Τηλ: 213 2020 000, 15888
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr

Τις όποιες παρατηρήσεις σας για τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές αιτήσεις μην διστάζετε να τις στέλνετε στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.