Δημοτική Αστυνομία

Σύνδεσμος της εφαρμογής (Link) για την Αίτηση για υποβολή ένστασης παράβασης του Κ.Ο.Κ. Digital Certificates

Η Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας (Δ.Α.) αποτελείται από ένστολο προσωπικό το οποίο έχει λάβει ειδική εκπαίδευση, υπό την εποπτεία της ΕΛ.ΑΣ. και έχει τη ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου για τα αδικήματα που με διατάξεις νόμων έχει ανατεθεί η άσκηση τους.
Ο βασικός νόμος που διέπει την δομή και λειτουργία τη Δ.Α. είναι ο Ν.3731/2008 Φ.Ε.Κ.263Α/23-12-2008.
Η εν γένει παρουσία και δράση της Δ.Α. αποσκοπεί, μέσω της άσκησης των προαναφερθεισών αρμοδιοτήτων, στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στην προστασία της περιβαλλοντικής φυσιογνωμίας της περιοχής.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ
Τηλ: 213 2020 100
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr

 

 

ΕΝΤΥΠΑ

Για τα Εγκαταλελειμμένα Οχήματα κάντε κλικ εδώ     click_here