Αστυνομικό Τμήμα

Διοικητής Τηλ. 210 9673 370
   Υποδιοικητής Τηλ. 210 9673 380
   Αξιωματικός Υπηρεσίας    Τηλ. 210 9673 350 /  Fax 210 9671 266
   Γραμματεία                        Τηλ. 210 9673 360 /  Fax 210 9673 365
   Αξιωματικός Υπηρεσίας    Τηλ. 210 9673 358 /  Fax 210 9671 266

Τμήμα Ασφάλειας

Διοικητής 210 9673385
   Γραφείο Αξιωματικών       Τηλ. 210 9673 353 /   Fax 210 9670 811
   Αξιωματικός Υπηρεσίας    Τηλ. 210 9673 358 /   Fax 210 9671 266
   Γραμματεία                       Τηλ. 210 9673 381 /   Fax 210 9673 365

Αστυνομικό Τμήμα