Δήλωση Γέννησης

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
Η δήλωση γέννησης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έλαβε χώρα η γέννηση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τον τοκετό.
Αν η γέννηση δηλωθεί μετά τις δέκα (10) ημέρες επιβάλλεται με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ. Αν παρέλθει και επιπλέον χρόνος ενενήντα (90) ημερών το πρόστιμο ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση γέννησης του τέκνου είναι:
   Ταυτότητες των γονέων ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για αλλοδαπούς.
   Ιατρικό πιστοποιητικό γέννησης (ιατρού ή μαίας ή νοσοκομείου).
   Πρόσφατη Ληξιαρχική πράξη γάμου.
   Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.
   Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
   Βιβλιάριο υγείας του τέκνου.
   ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων.
   Ασφαλιστικός φορέας και των δύο συζύγων.

Υπόχρεοι προς δήλωση της γέννησης είναι ο πατέρας του παιδιού, ο ιατρός, η μαία. Η δήλωση μπορεί να γίνει και από την μητέρα ή από αντιπρόσωπό της έχοντας ειδική εντολή για αυτό με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Αν ο τοκετός συμβεί σε μαιευτήριο, νοσοκομείο, κλινική, φυλακή ή άλλο ίδρυμα, υπόχρεος για τη δήλωση είναι και ο διευθυντής του ιδρύματος.

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Διεύθυνση.: Λεωφ.Κων. Καραμανλή 18 Βούλα (πρώην Δημαρχείο Βούλας)
Τηλ.: 213 2020 102  /105  /107
Fax.: 213 2020 109 και 210 9657 131
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr