Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” απευθύνεται σε άτομα της Τρίτης ηλικίας και Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες που χρήζουν κατ' οίκον φροντίδα.
Το Πρόγραμμα εξυπηρετεί τα εγγεγραμμένα μέλη του.

Τι είναι
Tο «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας και έχει ως σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ατόμων και των προσώπων που έχουν την ευθύνη φροντίδας τους.
Απευθύνεται σε άτομα ηλικιωμένα 65 ετών και άνω και σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας, μένουν στον Δήμο μας και πληρούν τα κριτήρια ένταξης (για τα κριτήρια ένταξης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες  του Βοήθεια στο Σπίτι παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις κατ’ οίκον, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε εξυπηρετούμενου και είναι:
• Κοινωνική Εργασία
• Νοσηλευτική Φροντίδα
• Οικογενειακή Βοήθεια
• Φυσικοθεραπευτική Φροντίδα.


Αναλυτικότερα

A. Κοινωνική Εργασία
Η Κοινωνική Εργασία παρέχεται από την Κοινωνική Λειτουργό και περιλαμβάνει:
• συμβουλευτική του εξυπηρετούμενου και του οικείου περιβάλλοντός του
• ενδυνάμωση, κοινωνικοποίηση και συναισθηματική στήριξη του εξυπηρετούμενου ατόμου και του οικείου περιβάλλοντός του
• μέριμνα για κοινωνικό-προνοιακά θέματα (επιδόματα απορίας - αναπηρίας, συντάξεις κ.ά.)
• διαμεσολάβηση και συνεργασία με διάφορους φορείς (π.χ. τοπικούς, ιδιωτικούς, δημόσιους, υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες )
Β. Νοσηλευτική Φροντίδα
Η Νοσηλευτική Φροντίδα παρέχεται από τη Βοηθό Νοσηλεύτρια και περιλαμβάνει:
• νοσηλευτικές παρεμβάσεις (έλεγχος αρτηριακής πίεσης, σακχάρου)
• μέριμνα για τη φαρμακευτική αγωγή των εξυπηρετούμενων (συνταγογράφηση)
• εκπαίδευση του ατόμου και της οικογένειας για νοσηλευτικά θέματα (π.χ. εκπαίδευση φαρμακοληψίας)

Γ. Οικογενειακή Βοήθεια
Η Οικογενειακή βοηθός, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αναγκών των εξυπηρετούμενων, παρέχει οικογενειακή βοήθεια που περιλαμβάνει:
• εξωτερικές εργασίες (αγορές ειδών πρώτης ανάγκης και υγιεινής, πληρωμή λογαριασμών)
• προετοιμασία φαγητού
• διατήρηση της υγιεινής και καθαριότητας της οικίας του εξυπηρετούμενου (σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο του «Βοήθεια στο Σπίτι»)
• δευτερεύουσες ενέργειες νοσηλευτικής φροντίδας (προμήθεια φαρμάκων, επίσκεψη στον θεράποντα ιατρό για συνταγογράφηση)
Δ. Φυσικοθεραπευτική φροντίδα
Η Φυσικοθεραπεία παρέχεται από τη Φυσικοθεραπεύτρια κατόπιν παραπεμπτικού φυσικοθεραπείας κατ' οίκον που συνταγογραφείται από τον θεράποντα ιατρό. Η φυσικοθεραπεία στο πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• παροχή φυσικοθεραπευτικής φροντίδας
• φυσικοθεραπευτική εκπαίδευση του εξυπηρετούμενου και εποπτεία του φροντιστή του
• λειτουργική και ασφαλή προσαρμογή της οικίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ζεφύρου 2, Βούλα 166 73
Τηλ: 213 2019 923 /908 /928 /904 /901, 15888    Fax: 210 8950 421
Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ.
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr