Μητρώα Εθελοντών - Απόρων

Μητρώο Απόρων
Ενίσχυση ατόμων και οικογενειών με τρόφιμα ,δωροεπιταγές, είδη ατομικής υγιεινής συσσίτιο, είδη ένδυσης, φαρμάκων,΄Ενταξη παιδιών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΙΤΗΣΗ - Χορηγείται από την υπηρεσία
ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 - Χορηγείται από την υπηρεσία
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ –Τελευταίου εξαμήνου
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ – Στο οποίο το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα να μην ξεπερνά το ποσό των 6.000€, προσαυξανόμενο κατά 20% για την σύζυγο και για κάθε ανήλικο τέκνο
E9
E2 Εφόσον προκύπτει εισόδημα από ακίνητη περιουσία.
ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – Σε ισχύ

Μητρώο Εθελοντών
Eπισύναψη αίτησης εθελοντή και πρωτόκολλου συνεργασίας
Αίτηση Εθελοντών για τον Τομέα της Υγείας  σε μορφή Word  Σε μορφή PDF

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ζεφύρου 2, Βούλα 166 73
Προϊσταμένη :
Τηλ.: 213 2019 904
Fax:  210 8950 421

Κοινωνική Λειτουργός :
Τηλ.: 213 2019 906
Τηλ:  213 2019 934, 15888
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr