Ψηφιακά Πιστοποιητικά - Αιτήσεις - Αδειοδοτήσεις Καταστημάτων

Ψηφιακά Πιστοποιητικά
Αίτηση για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας
     Παιδότοπου

Αίτηση για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας
     Παιδότοπου

Αίτηση για Αντικατάσταση Άδειας Ίδρυσης
     και Λειτουργίας Παιδότοπου

Αίτηση για Χορήγηση Άδειας Εκμίσθωσης
     Εκμετάλλευσης Περιπτέρου

Αίτηση για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας
     Κολυμβητικής Δεξαμενής

Αίτηση για Αντικατάσταση /Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας
     Κολυμβητικής Δεξαμενής (Πισίνας) Δημόσιας Χρήσης

Αίτηση για Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας
     Επιχειρήσεων Εμπορίας, Ενοικίασης και Πώλησης
      Μεταχειρισμένων Ειδών (ιματισμού, ένδυσης
      και υπόδησης)

Αίτηση για Χορήγηση Άδειας Παράτασης Ωραρίου
      Λειτουργίας Μουσικής - Μουσικών Οργάνων
      σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Εγκατάστασης
      Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε
     Συγκεκριμένη Θέση

Αίτηση για Χορήγηση Επικαιροποιημένης
      Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος
      Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε Συγκεκριμένη
      Θέση (λόγω Μεταβολής Φορέα ή Προσθήκης
       Δραστηριότητας)

Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος και Χορήγησης
      Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων
      για την Άσκηση Επαγγέλματος Κουρέα Κομμωτή

Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος και Χορήγησης
     Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων
     για την Άσκηση Επαγγέλματος Τεχνίτη
     Περιποίησης Χεριών και Ποδιών

Σύνδεσμος της εφαρμογής (Link) Digital Certificates

Βοηθητικό Υλικό
pdf icon 2  Εγχειρίδιο (Manual)
pdf icon 2  Σχετικό Video


Εντυπα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ.Κων. Καραμανλή 18 Βούλα (πρώην Δημαρχείο Βούλας)
Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Τηλ. επικοινωνίας 213 2020 030
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Από 6 Ιουνίου 2017 για τις Αδειοδοτήσεις Καταστημάτων Eστίασης, Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών, Παροχής υπηρεσιών γίνεται μόνο γνωστοποίηση