Άδειες για Απλή Χρήση (Κάδοι Αδρανών, Ικριώματα, Χημ. Τουαλέτες, Φωτογραφήσεις, Περίφραξη κλπ)

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ.Κων. Καραμανλή 18 Βούλα (πρώην Δημαρχείο Βούλας)
Τηλ. :213 2020 064 & 213 2020 021
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.