Άδειες κοινοχρήστων χώρων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ.Κων. Καραμανλή 18 Βούλα (πρώην Δημαρχείο Βούλας)
Γραφείο Προσφυγών, 213 2020 088 Διαφήμιση, 213 2020 088
Διοικητικά Πρόστιμα, 213 2020 088 Κοινόχρηστοι Χώροι, 213 2020 068
ΚΟΚ - Κλήσεις, 213 2020 042, 213 2020 087, 213 2020 088
Λιμάνι, 213 2020 068 Μισθώματα - Παραχωρήσεις, 213 2020 012
Τέλος Διανομής Παρεπιδημούντων & Τέλος Εκδιδόμενων Λογαριασμών, 213 2020 012, 213 2020 088, 213 2020 073

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Τηλ: 213 2020 000, 15888
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr