Κανονισμός καθαριότητας

Εχουμε την τύχη ζούμε σε μία πόλη μοναδικής ομορφιάς και υψηλής ποιότητας ζωής.

Ο τομέας της καθαριότητας και της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ζήτημα που μας αφορά όλους αλλά και έναν έναν ξεχωριστά. Από την πλευρά του ο Δήμος μας προχωρά πολλά βήματα μπροστά. Με επενδύσεις που βελτιώνουν τη διαδικασία συλλογής και μεταφοράς τους και την εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων.

Όσον αφορά τους κατοίκους αυτής της πόλης στηριζόμαστε στην ευαισθησία τους και την υπευθυνότητά τους.
Το σημαντικότερο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η τήρηση ορισμένων εύκολων και απλών κανόνων που αρκούν για να κάνουν τη διαφορά.