Εγκαταλελειμμένα Οχήματα

Ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης, αλλά και για την αποσυμφόρηση του προβλήματος της έλλειψης χώρων στάθμευσης αποτελεί η απομάκρυνση των παλαιών οχημάτων.
Η διαδικασία περισυλλογής ενός εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας (βάση του Π.Δ. 116/2004) έχει ως εξής:

Βήμα 1 Ενημερώνεται η Δημοτική Αστυνομία
              Δημοτική Αστυνομία ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
                (Λεωφ.Κ.Καραμανλή 18, 16673, Βούλα)
                Τηλέφωνο: 213 2020 100
                Fax: 210 9657 131
                E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Βήμα 2. Δημοτικοί Αστυνόμοι, έπειτα από επόπτευση, καταγράφουν το όχημα και τοποθετείται σε αυτό αυτοκόλλητη ειδοποίηση απομάκρυνσης.

Βήμα 3. Το όχημα, εφ' όσον δεν φέρει πινακίδες απομακρύνεται μετά την πάροδο 45 ημερών, ενώ όταν φέρει πινακίδες αλλά δεν έχει επικολλημένο το σήμα τελών κυκλοφορίας απομακρύνεται μετά την πάροδο 90 ημερών.