Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ


Διεύθυνση.: Λεωφ.Κων. Καραμανλή 18 Βούλα (πρώην Δημαρχείο Βούλας)
Τηλ.: 2132020102 2132020105 2132020107
Fax.: 2132020109 και 2109657131
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Οι αιτήσεις για τα παρακάτω αντίγραφα Ληξιαρχικών πράξεων γίνονται ψηφιακά κάνοντας κλικ στο https://certificates.vvv.gov.gr/home και η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται μέσω κωδικών TAXIS.

  * Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
  * Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
  * Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
  * Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δείτε εδώ.

Απαραίτητα Αρχεία Αιτήσεων που δεν γίνονται ψηφιακά