Print this page

Vita Green

Eδαφοβελτιωτικό Vita Green

Σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης του Δήμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων, αποφασίστηκε η χωριστή συλλογή και αξιοποίηση των βιοαποβλήτων. Η εναλλακτική διαχείριση των οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων, αξιοποιεί την πλέον διαδεδομένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τεχνολογία Βιομετατροπής- Κομποστοποίησης. Αυτή θα οδηγήσει, όταν ολοκληρωθούν όλες οι δράσεις, σε ΔΗΜΟ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ZERO WASTE)
Η παραγωγή των εδαφοβελτιωτικών-λιπασμάτων είναι αποτέλεσμα καινοτομικής βιοκαταλυτικής διαδικασίας και ακολουθεί ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ βασισμένες στην οδηγία ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ- FRAMEWORK DIRECTIVE (2008/98/ΕU) Ομάδα ειδικών του Τμ. Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Κων/νο Χασάπη, ανέλαβε την παροχή της τεχνογνωσίας, την παρακολούθηση της παραγωγής και την εφαρμογή των προϊόντων. Τον Ιούνιο του 2016 υπεγράφη σύμβαση με την WATT Α.Ε για την παραγωγή εδφοβελτιωτικού από φυτικά υπολείμματα. Τον Ιούλιο του 2017 ξεκίνησε η διανομή του εδαφοβελτιωτικού από το Δημοτικό Φυτώριο.
Μέχρι σήμερα έχουν μοιραστεί 1500 σακιά σε δημότες, επιχειρήσεις και δημοτικούς φορείς.
Οι χρήστες ακολουθούν συγκεκριμένες οδηγίες και τα αποτελέσματα καταγράφονται. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του πιλοτικού προγράμματος ο Δήμος επεκτείνει τη συνεργασία και για την προσεχή 3ετία. Στόχος είναι η συλλογή και επεξεργασία 10.000 τόνων βιοαποβλήτων ετησίως (κλαδέματα και οργανικά τα οποία θα συλλέγονται σε ειδικούς καφέ κάδους). Θα παραχθούν εκτός του “VITA – GREEN” και το “VITA – GREEN PLUS” από προδιαλεγμένα οργανικά.
Τον Ιούνιο του 2018 θα επαναληφθεί η διανομή σε ημέρες και ώρες οι οποίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως.
Υπεύθυνος επικοινωνίας
Δημήτριος Γκίκας, Δρ Βιολόγος
Επιστημονικός συνεργάτης του προγράμματος:«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ,ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ VITA GREEN, VITA GREEN PLUS,ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ»  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. τηλ 6937755352

Φόρμα δελτίου καταγραφής Vita Green & Vita Green Plus σε μορφή pdf κάντε κλικ εδώ

 

Χαρακτηριστικά

VITA-GREEN
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ-ΛΙΠΑΣΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Με την συνεργασία του Παν/μίου Αθηνών

Φυσικό προϊόν, βιολογικής επεξεργασίας καθαρών φυτικών υπολειμμάτων.
Περιέχει Οργανική ουσία, θρεπτικά στοιχεία σε μορφές βραδείας αποδέσμευσης (slow release)
Αυξάνει σημαντικά τον συντελεστή εκμεταλλεύσεως των ανόργανων λιπασμάτων Βελτιώνει το βιολογικό περιβάλλον των φυτών προσφέροντας ωφέλιμους μικροοργανισμούς εδάφους
Εδαφοβελτιωτικό συμβατό με τις απαιτήσεις της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Πλούσιο σε ενεργά χουμικά και φουλβικά συστατικά (5 ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΛΟΧΩΝΕΜΕΝΗ ΚΟΠΡΙΑ)

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
Οργανική ουσία 85%
Χουμικά συστατικά 4,5%
Άζωτο (Οργανικό) 2,8%
Mικροοργανισμοί 2.10 6 c.f.u (Βακτήρια, Ακτινομύκητες, Μύκητες)


Ταξινομείται βάσει ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ και των Φυσικοχημικών του Χαρακτηριστικών ως MAΥΡΗ ΧΟΥΜΩΔΗΣ ΤΥΡΦΗ (ASTM D2607-69)BLACK HUMUS PEAT ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ( Καν. Ε.Ε. 889/08)

Συσκευασία σάκος 50Lt

 

Πιστοποίηση

Μία ακόμα διάκριση για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου Δράσης του Δήμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων και του στόχου για μετατροπή του Δήμου σε «Δήμο μηδενικών αποβλήτων (ZERO WASTE)», είναι η πιστοποίηση του εδαφοβελτιωτικού VITA - GREEN από τον Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ.

 

Ο Δήμος μας, ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που λαμβάνει τη σχετική πιστοποίηση, με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη ομάδας ειδικών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ) και του επιστημονικού υπεύθυνου του προγράμματος, καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Χασάπη, έχει πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το VITA - GREEN στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της βιολογικής γεωργίας. Μία αγορά με σημαντική δυναμική, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Η ΔΗΩ, ένας από τους 12 φορείς ελέγχου και πιστοποίησης, παρακολουθεί και ελέγχει 5.000 ενεργούς βιοκαλλιεργητές (27% του συνόλου) και είναι ο μόνος φορέας που έχει διαδικασία πιστοποίησης αλλά και τη δυνατότητα να εκδώσει σχετική βεβαίωση των εισροών (λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά, φυτοφάρμακα).

Η παραγωγή του VITA-GREEN, είναι μέρος του προγράμματος για τη συνολική αποκομιδή 10.000 τόνων πράσινων και βιοαποβλήτων ετησίως που θα παράξουν εδαφοβελτιωτικό, με απώτερο στόχο τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων του Δήμου που οδηγούνται στην ταφή, ποσοστό το οποίο ήδη έχει ξεπεράσει το 35% αλλά και την παράλληλη αύξηση της ποσότητας που επαναχρησιμοποιείται.

Vevaiosi Dimou VVV

Vevaiosi Dimou VVV2