01.03.2018

Με τα δύο κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας έχει συμβληθεί ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

 

Πρόσφατο δημοσίευμα στον τοπικό τύπο με θέμα το ενημερωτικό έντυπο του Δήμο για την υπό συζήτηση μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Εντός του φυλλαδίου περιέχεται ένα σημείωμα – χαιρετισμός του Δημάρχου, όπου αναφέρεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών ως αρωγοί του Δήμου. Ουδέν ανακριβέστερον! Στην πραγματικότητα, ο Δήμος έχει συνάψει συμφωνίες και ανεξάρτητες συνεργασίες με δύο καθηγητές πανεπιστημίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Επουδενί οι Σωτήρης Καρέλλας και Ντίνος Χασάπης δεν ενεργούν φέροντας «τη σφραγίδα» όπως αναφέρεται των ιδρυμάτων στα οποία εργάζονται, ούτε ενεργούν στο πλαίσιο κάποιας υποτιθέμενης πανεπιστημιακής πρωτοβουλίας. Οι τίτλοι του ΕΜΠ και του ΕΚΠΑ επιστρατεύονται καταχρηστικά για λόγους μάρκετινγκ».

 

Επειδή το θέμα της μονάδας και συνολικά της διαχείρισης των απορριμμάτων της πόλης είναι ζωτικής σημασίας για το αύριο της πόλης μας, είναι σημαντικό η ενημέρωση να είναι πλήρης, έγκυρη και ακριβής και όχι αποσπασματική για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Οφείλουμε λοιπόν να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να ενημερώσουμε πως:

Με το Α.Π. 301240/2016 ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει συνάψει συμφωνητικό με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο φέρει τις υπογραφές του κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου – Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και του καθ. Ιωάννη Πασπαλιάρη - Αναπληρωτη Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του ΕΜΠ το οποίο αφορά την «Τεχνοοικονομική Αξιολόγηση λύσεων για την ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποδοτική αξιοποίηση των απορριμμάτων». Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης αυτής, ο Δήμος προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό ο οποίος ολοκληρώθηκε με αποτέλεσμα να υπογραφεί εκ νέου σύμβαση με το ΕΜΠ, με Α.Π. 7012/2018 για την «Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την βιωσιμότητα τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων».

Με το Α.Π. 43293/2017 συμφωνητικό, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανέθεσε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το οποίο εκπροσωπήθηκε για την υπογραφή της σύμβασης από τον κ. Θωμά Σφηκόπουλο – Αναπληρωτή Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, το έργο «Εναλλακτική διαχείριση οργανικών στέρεων αποβλήτων του Δήμου για την καινοτομική παραγωγή «Vita Green Plus», εφαρμογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση.

Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς με μία πρόχειρη αναζήτηση στο «Διαύγεια» του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, οι συγκεκριμένες συμβάσεις αφορούν τη συνεργασία του Δήμου με τα συγκεκριμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, οι εργασίες και οι μελέτες που παραδίνονται φέρουν την υπογραφή των κορυφαίων επιστημόνων τους και τη σφραγίδα των Ιδρυμάτων.

Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο τύπου είναι αναρτημένες στο διαύγεια προφανώς δεν υπέπεσαν στην αντίληψη του συντάκτη του κειμένου.

Επαναλαμβάνουμε ότι το θέμα της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων είναι πολύ μεγάλης σημασίας και αφορά το μέλλον της περιοχής και τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας ζωής που απολαμβάνουμε στην πόλη μας. Ακόμα και ένα αθώο λάθος από κάποιον δημοσιογράφο μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις ενώ το συγκεκριμένο θέμα  οφείλουμε όλοι να το αντιμετωπίζουμε με την πρέπουσα σοβαρότητα, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε με τη δημιουργία της μονάδας.