14.02.2018

Παρατείνεται η προθεσμία για τη δήλωση συμμετοχή στην επιτροπή παρακολούθησης της συνεργασίας του Δήμου με τη Σχολή Ευελπίδων

 

Μέχρι της 21 Φεβρουαρίου παρατείνεται η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής των δημοτικών παρατάξεων και των φορέων της πόλης στην επιτροπή παρακολούθησης της συνεργασίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η συνεργασία αφορά την προτεινόμενη αξιοποίηση έκτασης εντός των ορίων της Σχολής Ευελπίδων για τη δημιουργία σύγχρονης μονάδας ολικής επεξεργασίας απορριμμάτων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου μας και του στρατού.

 

Η επιτροπή θα πλαισιώσει τη Δημοτική Αρχή σε όλα τα στάδια ενημέρωσης και διαλόγου για το προτεινόμενο έργο, θα ενημερώνεται και θα εκφράζει άποψη για τις εξελίξεις.

Παράλληλα η διαδικασία διαβούλευσης θα περιλαμβάνει συναντήσεις της Δημοτικής Αρχής και των επιστημονικών συνεργατών του Δήμου με φορείς και κατοίκους της πόλης σε όλα τα στάδια του έργου, ενώ θα αξιοποιηθούν και τα ηλεκτρονικά μέσα για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και για την πληρέστερη καταγραφή των απόψεων, όσο γίνεται περισσότερων κατοίκων της πόλης.

Όσοι φορείς ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επιτροπή παρακολούθησης καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.