Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
17.02.2021

Ανανέωση του προγράμματος δωρεάν ασφάλισης για τους μαθητές του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Featured

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας, προχώρησε στην ανανέωση για το έτος 2021 του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης, το οποίο παρέχεται δωρεάν από την Εθνική Ασφαλιστική μέσω του γραφείου του Συντονιστή Διευθυντή κ Δ. Κελεσίδη, στον Δήμο μας. Δικαιούχοι του προγράμματος, είναι οι μαθητές των δημοτικών παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων καθώς το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό (Σύλλογος Διδασκόντων) όλων των σχολείων του Δήμου.

    Το πρόγραμμα ασφάλισης, νοσοκομειακής-εξωνοσοκομειακής περίθαλψης από ατύχημα, καλύπτει όλους τους συμμετέχοντες καθ’ όλη την διάρκεια των μαθημάτων και του ολοήμερου σχολείου, των διαλειμμάτων, σχολικών εκδηλώσεων και εκδρομών και μία ώρα πριν (κατά την μετάβαση) και μία ώρα μετά (κατά την επιστροφή).

    Μετά την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και την έκδοση του συμβολαίου, στελέχη της Εθνικής Ασφαλιστικής θα αποστείλουν/παραδώσουν τα συμβόλαια στους γονείς και θα τους ενημερώσουν αναλυτικά για το σύνολο των καλύψεων του ετήσιου ασφαλιστικού προγράμματος.