Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
29.10.2019

Σημαντική βεβαίωση ποιότητας για το εδαφοβελτιωτικό VITA-GREEN που παράγει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Featured

Μία ακόμα διάκριση για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου Δράσης του Δήμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων και του στόχου για μετατροπή του Δήμου σε «Δήμο μηδενικών αποβλήτων (ZERO WASTE)», είναι η πιστοποίηση του εδαφοβελτιωτικού VITA - GREEN από τον Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ.

 

Ο Δήμος μας, ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που λαμβάνει τη σχετική πιστοποίηση, με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη ομάδας ειδικών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ) και του επιστημονικού υπεύθυνου του προγράμματος, καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Χασάπη, έχει πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το VITA - GREEN στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της βιολογικής γεωργίας. Μία αγορά με σημαντική δυναμική, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Η ΔΗΩ, ένας από τους 12 φορείς ελέγχου και πιστοποίησης, παρακολουθεί και ελέγχει 5.000 ενεργούς βιοκαλλιεργητές (27% του συνόλου) και είναι ο μόνος φορέας που έχει διαδικασία πιστοποίησης αλλά και τη δυνατότητα να εκδώσει σχετική βεβαίωση των εισροών (λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά, φυτοφάρμακα).

Η παραγωγή του VITA-GREEN, είναι μέρος του προγράμματος για τη συνολική αποκομιδή 10.000 τόνων πράσινων και βιοαποβλήτων ετησίως που θα παράξουν εδαφοβελτιωτικό, με απώτερο στόχο τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων του Δήμου που οδηγούνται στην ταφή, ποσοστό το οποίο ήδη έχει ξεπεράσει το 35% αλλά και την παράλληλη αύξηση της ποσότητας που επαναχρησιμοποιείται.

Vevaiosi Dimou VVV

Vevaiosi Dimou VVV2