Συμβαίνουν στην πόλη μας

Dec
14

14.12.2018 18:00pm - 21:00pm

27.09.2018

Αιτήσεις για απονομή χρηματικών προνοιακών παροχών σε άτομα με αναπηρία στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

flag yellow high

 

espa logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος απονομής χρηματικών προνοιακών παροχών σε άτομα με αναπηρία, οι κάτοικοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για απονομή προνοιακών παροχών ατόμων με αναπηρία, μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ζεφύρου 2, Βούλα). Επιδιωκόμενος σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία στις προνοιακές υπηρεσίες με ηλεκτρονικά μέσα και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

 

Προϋποθέσεις ένταξης: οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαμένουν μόνιμα εντός του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, να υποβάλλουν ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ αίτηση για προνοιακό επίδομα αναπηρίας και να μην έχουν προχωρήσει σε πιστοποίηση της αναπηρίας τους από τα ΚΕΠΑ, ούτε σε λήψη εισηγητικού φακέλου από ιατρό.

 Τα άτομα που επιθυμούν να λάβουν επίδομα για πρώτη φορά, απαλλάσσονται της καταβολής του παραβόλου των 46,14 ευρώ για την εξέτασή τους από τα ΚΕΠΑ.

Τα βασικά στοιχεία της νέας διαδικασίας είναι τα εξής:

  • Η αίτηση υποβάλλεται μέσω των Κέντρων Κοινότητας και των κεντρικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
  • Προβλέπεται διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΑ με το σύστημα ηλεκτρονικών ιατρικών ραντεβού και το σύστημα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ) προκειμένου να ορίζεται, πάντοτε με ηλεκτρονικό τρόπο, το ραντεβού του πολίτη με τον ιατρό που θα συντάξει τον εισηγητικό φάκελο προς τα ΚΕΠΑ
  • Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνεται από τον αιτούντα, εφόσον έχει εγκριθεί η αίτησή του.

Τηλέφωνα για περαιτέρω πληροφορίες και ραντεβού: 2132019931, 2132019932 ώρες 09.00 – 13.00

Προσοχή!

Οι κάτοικοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που έχουν ήδη λάβει πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, έχουν εισηγητικό φάκελο από ιατρό, είναι επιδοματούχοι και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για συνέχιση του επιδόματος, μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Λειτουργό της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.