Αδειοδοτήσεις Καταστημάτων

Από 6 Ιουνίου 2017 για τις Αδειοδοτήσεις Καταστημάτων Eστίασης, Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών, Παροχής υπηρεσιών γίνεται μόνο γνωστοποίηση


Εντυπα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ.Κων. Καραμανλή 18 Βούλα (πρώην Δημαρχείο Βούλας)
Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Τηλ. επικοινωνίας 213 2020 030
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.