ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-10-2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κεκλεισμένων των θυρών) του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, στις 13-7-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 πμ για λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Γνωμοδότηση σχετικά με τον Κανονισμό Πρασίνου του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-10-2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κεκλεισμένων των θυρών) του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, στις 2-6-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ για λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Λήψη απόφασης για την έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω διακοπής της κυκλοφορίας σε οδούς στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης για την υλοποίηση του έργου “Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος