Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Ο Οργανσιμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

 

Μπορείτε να αναζητήσετε την ΣΟΧ 1/11 που έχει δημοσιευτεί αναλυτικά στο Διαύγεια του υπουργείου Εσωτερικών στο παρακάτω link : 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/oappadbb/ , με αριθμό ΑΔΑ : 4570ΟΚ0Κ-Ζ2Ψ 

 

ή 

 

μπορείτε να την βρείτε στα συνημμένα αρχεία μαζί με το παράρτημα προκήρυξη ΣΟΧ και την αίτηση ΣΟΧ .

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2011-2012


Αγαπητοί δημότες - κάτοικοι του δήμου μας, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Ο.Α.Π.Π.Α. μετά την συγχώνευση επτά διαφορετικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να κοινοποιήσει για πρώτη φορά μετά την έναρξη λειτουργίας του, τμήματα αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για όλες τις ηλικίες.
Τα τμήματα θα λειτουργήσουν στις τρεις δημοτικές ενότητες αναλόγως τη ζήτηση και τον αριθμό συμμετεχόντων :