Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε
στην Τακτική, Δημόσια και Ανοικτή 1η/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου
Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και
ώρα 16:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ.
Καραμανλή 18 Βούλα).
Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα:
1) Yποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Ο.Α.Π.Π.Α. για το έργο «Προσαρμογή
λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΑΠΠΑ Δήμου ΒΒΒ σύμφωνα
με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017», κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 31630/28-6-2018
Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2) Εξέταση της υπ’ αριθμ. 128/8-1-2019 αίτησης της κας Ευαγγελίας Σκουζή,
μισθώτριας του Αναψυκτηρίου στο Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης για απαλλαγή
από την καταβολή του μισθώματος λόγω κατασκευαστικών εργασιών στον χώρο του
γηπέδου και λήψη απόφασης για αποδοχή του αιτήματος ή μη.

3) Τροποποίηση συνδρομών για τα ομαδικά τμήματα αθλητισμού-πολιτισμού και
χρήσεων αιθουσών του Νομικού Προσώπου (Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 16/2015 Απόφαση
του Δ.Σ. )
4) Έγκριση για τη συνδιοργάνωση του ΟΑΠΠΑ με το Ωδείο “Μουσική Σπουδή” για
την εκδήλωση κλασικής και λατινοαμερικάνικης μουσικής.
5) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού
(Δ’ Τρίμηνο έτους 2018).
6) Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων
του νομικού προσώπου του Δ’ τριμήνου 2018 σωρευτικά.
7) Έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής και παράδοσης Επιτροπών Παραλαβής
Προμηθειών.
8) Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων σε φορείς κατόπιν σχετικού αιτήματος.
9) Παραχώρηση αιθουσών για ποικίλες πολιτιστικές δράσεις σε φορείς κατόπιν
σχετικού αιτήματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής υλοποιεί τα νέα του αθλητικά προγράμματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του, για το έτος 2019. Τα προγράμματα αφορούν σε όλες τις ηλικίες καθώς και σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΙΟΓΚΑ
ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ 18: 00-19: 00 Π.Σ. ΟΔΥΣΣΕΩΣ 29 & ΠΑΝΟΣ ΒΟΥΛΑ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ Α.
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΠΙΛΑΤΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΛΟΦΟ ΒΑΡΗ
ΤΡ-ΠΕ 9: 00-10: 00 ΣΑΜΟΥ-ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΔΙΛΟΦΟ ΒΑΡΗ ΠΕΤΡΑ Α.
ΔΕ-ΠΕ 16: 30-18: 00 ΣΑΜΟΥ-ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΔΙΛΟΦΟ ΒΑΡΗ ΠΕΤΡΑ Α.
ΠΙΛΑΤΕΣ ΓΥΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΡ-ΠΕ 11: 00-12: 00 ΑΡΕΤΗΣ 12 ΜΗΛΑΔΕΖΑ ΒΑΡΗ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ Ν.
ΤΕ-ΠΑ 11: 30-12: 30 ΑΤΤΙΔΟΣ 1 ΒΑΡΗ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ Ν.
ΠΙΛΑΤΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ 19: 00-20: 00 ΔΑΚ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΚΕΡΑΜΙΔΑ Κ
ΤΡΧ-ΤΑΒΑΤΑ-ΗΙΙΤ (Κατάρτιση διαστήματος υψηλής έντασης)
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΛΟΦΟΥ
ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ 17: 00-18: 00 ΣΑΜΟΥ-ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΔΙΛΟΦΟ ΒΑΡΗ ΚΑΤΣΟΥΛΑ Ε.
ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ 18: 00-19: 00 ΣΑΜΟΥ-ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΔΙΛΟΦΟ ΒΑΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑ Ε.
ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ 19: 00-20: 00 ΣΑΜΟΥ-ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΔΙΛΟΦΟ ΒΑΡΗ ΚΑΤΣΟΥΛΑ Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ 9: 00-10: 00 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ & ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΑΡΩΣΗΣ Θ.
ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ 10: 15-11: 15 ΑΡΕΤΗΣ 12 ΜΗΛΑΔΕΖΑ ΒΑΡΗ ΜΑΡΩΣΗΣ Θ.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ-ΟΛΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ 9: 00-10: 00 ΔΑΚ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Λ.
ΤΡ-ΤΕ-ΠΑ 17: 00-18: 00 ΔΑΚ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Λ.
ΤΕΝΝΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΡ-ΠΕ 9: 00-10: 00 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΑΡΩΣΗΣ Θ.
ΤΡ-ΠΕ 10: 00-11: 00 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΑΡΩΣΗΣ Θ.
ΤΡ-ΠΕ 19: 00-20: 00 ΜΟΥΤΟΥΣΗ 1 ΒΑΡΗ "Κ.ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ" ΜΑΡΩΣΗΣ Θ.
ΔΕ ΕΩΣ ΠΑ 8: 30-12: 30 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-ΚΑΒΟΥΡΗ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Μ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΤΕ-ΠΑ 19: 00-20: 00 Π.Σ. ΟΔΥΣΣΕΩΣ 29 & ΠΑΝΟΣ ΒΟΥΛΑ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ Α.
ΤΕ-ΠΑ 20: 30-21: 30 ΓΥΑΛΙΝΟ ΒΑΡΚΙΖΑ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ Α.
ΤΕ-ΠΑ 21: 30-22: 30 ΓΥΑΛΙΝΟ ΒΑΡΚΙΖΑ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ Α.
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ 17: 00-18: 00 ΔΑΚ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΚΕΡΑΜΙΔΑ Κ
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ 18: 00-19: 00 ΔΑΚ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΚΕΡΑΜΙΔΑ Κ
KID-YOGA, ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ 17: 00-18: 00 Π.Σ. ΟΔΥΣΣΕΩΣ 29 & ΠΑΝΟΣ ΒΟΥΛΑ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ Α.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΝΤΟΥΝΗ ΜΑΡΘΑ
ΤΡ-ΠΕ 15: 30-1630
ΤΡ-ΠΕ 16: 30-17: 30
ΤΡ-ΠΕ 17: 30-18: 30
ΤΕ 11: 30-12: 30
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑΦΑΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΚΟ ή ΚΑΡΤΑ ΔΗΜΟΤΗ)
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Τα τμήματα για τη λειτουργία πρέπει να είναι ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχής.
Μπορούν να υπάρξουν τροποποιήσεις στις ημέρες και ώρες των προγραμμάτων ανάλογα με την προσέλευση των ενδιαφερομένων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ: 213 20 20 771, 213 20 20 714

 

Κάντε αριστερό κλικ εδώ για να δείτε και να εκτυπώσετε τις ημέρες και ώρες των προγραμμάτων

Συνεχίζουν με επιτυχία τη λειτουργία τους τα πολιτιστικά τμήματα του Οργανισμού που ξεκίνησαν τη νέα σχολική χρονιά. Επιπλέον ξεκινούν νέα τμήματα Ζωγραφική και Σχεδίου για παιδιά και εφήβους, τμήμα κατασκευής κούκλας – μάσκας και πρωινά τμήματα ζωγραφικής ενηλίκων. Τα τμήματα πραγματοποιούνται στην Πνευματική Εστία Βούλας (Ζεφύρου 2 & Αγ. Ιωάννου) και διδάσκει η εικαστικός Ιωάννα Δασκαλάκου.

Για να δείτε το Τις ώρες Μαθημάτων κάντε αριστερό κλικ Εδώ