Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
Το  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αθλητισμού -Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου 
Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης»,  που εδρεύει στο Δήμο Βάρης - Βούλας – 
Βουλιαγμένης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – Προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες  από 30-9-2018 
έως και 09-10-2018.
 
Συνημμένα αρχεία
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου μας ξεκινάει τα μαθήματα Μουσικήςγια παιδιά και ΤΟΤΑL BODY, TRX και Αντισφαίρισης(Τένις) για ενήλικες.

1ο Πιάνου & Αρμονίου από 7 έως 18 ετών Τα μαθήματα είναι ατομικά και γίνονται απογευματινές ώρες στο 2ο Γυμνάσιο Βάρης

2ο Κιθάρας από 8 έως 18 ετών Τα μαθήματα είναι ατομικά και γίνονται απογευματινές ώρες στο 2ο Γυμνάσιο Βάρης

3o TOTAL BODY Από Δευτέρα έως και Παρασκευή πρωινές ώρες στην Βούλα στο Γ. Γεννηματά και στην Βάρη στο κλειστό της Μηλαδέζας

4ο TRX Πρωινές ώρες στην αίθουσα του Διλόφου

5ο Αντισφαίρισης (Τένις) για ενήλικες Από Δευτέρα έως και Παρασκευή πρωινές ώρες στο ΔΑΚ Βουλιαγμένης όπου θα δημιουργηθούν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων για κάθε ηλικία. Κάθε τμήμα θα έχει προπόνηση από μία ώρα δύο φορές την εβδομάδα.

………………………………..............................................................…………………………….

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν την αίτηση ενδιαφέροντος από τη Δευτέρα 17/9/2018 έως και την Δευτέρα 24/9/2018  στα γραφεία του ΟΑΠΠΑ  (Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη πρώην Δημαρχείο) 8:00'-14:00' ή μέσω  email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή στο φαξ (2132020779)  

Προσοχή                                      

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά λίστα προτεραιότητας (με ημέρα και ώρα εγγραφής) οπότε

θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που θα κατατεθούν στα γραφεία του ΟΑΠΠΑ καθώς τα Fax και τα  e-mail

που θα αποσταλούν (με το σχετικό έντυπο της αίτησης) μετά τις 8:00' π.μ την Δευτέρα 17/ 9/2018

                                                                                                

Οι ημέρες και οι ώρες των μαθημάτων θα ρυθμιστούν στην τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουν μαζί σας οι καθηγητές των τμημάτων.                        

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 1/10/2018

τηλ. για πληροφορίες 2132020710-4 ώρες 8:00'-14:00'

Τις προσεχείς ημέρες θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για τη λειτουργία πολλών ακόμη Πολιτιστικών και Αθλητικών Τμημάτων.

Συνημμένα αρχεία

Ανακοίνωση          Έντυπο αίτησης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε στην Τακτική, Δημόσια και Ανοικτή 13η/2018 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ημέρα ΤΡΙΤΗ 4η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα).

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματαΈγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τις Ιαπωνικές πολεμικές τέχνες και την Ιαπωνική κουλτούρα στην πόλη μας με τη σύμπραξη της Ιαπωνικής Πρεσβείας.

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων προμηθειών/υπηρεσιών και επιστροφή εγγυητικών επιστολών.

  2. Λήψη απόφασης για καθορισμό συνδρομών των ωφελουμένων των αθλητικών και πολιτιστικών τμημάτων του ΟΑΠΠΑ καθώς και συνδρομών για χρήση των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων από φορείς, ιδιώτες κ.ά.

  3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 128/20-7-2018 Απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στις ετήσιες παραχωρήσεις εδρών και χρήσης των αθλητικών χώρων & εγκαταστάσεων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, για τις αγωνιστικές ανάγκες των αθλητικών συλλόγων/σωματείων κ.ά, στη νέα αθλητική περίοδο 20182019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Συννημμένο αρχείο

Πρόσκληση κάντε αριστερό κλικ ΕΔΩ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από την 10η Τακτική, Δημόσια, Ανοικτή Συνεδρίαση έτους 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού κΠαιδικής Αγωγής

του Δήμου Βάρης-Βάρης-Βουλιαγμένης,

ΠΕ

ΘΕΜΑ 11ο Ημερησίας Διάταξης: Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (Β’ Τρίμηνο έτους 2018) .

Σήμερα την 16η του μήνα ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 16:00, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού κ’ Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 4900/12-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ, που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαρτία διότι σε σύνολο (15) μελών βρέθηκαν παρόντες εννέα (9) τακτικά και απόντες έξι (6) τακτικά, έλεγχος απαρτίας (9/15) και συγκεκριμένα:

....... Για να διαβάσετε τις λεπτομέρειες παρακαλώ κάντε αριστερό κλικ ΕΔΩ

Ο Ο ργανισμός Α θλητισμού Π ολιτισμού & Π αιδικής Α γωγής ΤΟΥ Δήμου μας ανακοινώνει ΤΑ «οριστικά» αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούςς Σταθμούς του Δήμου μας. 

Οι οριστικοί πίνακες περιλαμβάνουν τη μοριοδότηση κάθε αιτήσεως ανάλογα με τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν στην υπηρεσία μας και βρίσκονται ως συνημμένα αρχεία στο τέλος της ανακοίνωσης.

Προσοχή

Σε συμμόρφωση με το νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), η αναζήτηση της σειράς ταξινόμησης γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που δόθηκε κατά την κατάθεση της αίτησής σας.

Τα παιδιά που εισάγονται μέσω ΕΣΠΑ με το πρόγραμμα "Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" προκρίνονται στο μοριακό κατάλογο.

Οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί ανοίγουν στις 3 Σεπτεμβρίου 2018

Το προσωπικό των Βρεφονηπιακών Σταθμών θα ενημερώσει τηλεφωνικά τους γονείς για την εισαγωγή του παιδιού τους στο Παιδικό ή Βρεφικό σταθμό.

Άλλη οποιαδήποτε ΓΙΑ πληροφορία: Η διευκρίνηση είμαστε ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ σας στ α Τηλέφωνα ΓΙΑ Παιδικό & Βρεφικό Βούλας 21 08.900.023 και για Παιδικό Βάρης (Ασύρματος) 2108974745

Αναπληρώτρια Προιστάμενο Τμήματος Παιδικής Αγωγής

Χριστοπούλου Χριστίνα

 

Συνημμένα αρχεία

Λίστα οριστικής μοριοδότησης       Ανακοίνωση