Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
  1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  2. Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, προσκαλούμε ΣΤΗ σας χατά Τακτική, Δημόσια και Ανοικτή 4 η / 201 9 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου , Οργανισμού ΤΟΥ Αθλητισμού Πολιτισμού ΚΑΙ Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης.

  3. : Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΘΑ πραγματοποιηθεί ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 16η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201 9 ΚΑΙ Ώρα 16: 0 0 , σ ΤΗΝ Αίθουσα συνεδριάσεων ΤΟΥ Δημοτικό Παροχή Συμβουλίου (. Λεωφ . Κ Καραμανλή 18 Βούλα).

  4. Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1) " Έγκριση ποσοστού για την εγγραφή των νηπίων και των νηπίων στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και τους όρους φιλοξενίας για το σχολείο. έτος 2019-2020 και εφεξής. (Σχετικό: Ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών - ΦΕΚ 4249 / 5-12-2017 τ. Β.) "

2) Έγκριση για την συνδιοργάνωση του ΟΑΠΠΑ με το 1ο Λύκειο Βάρης και το Γυμνάσιο Βουλιαγμένης θεατρικών παραστάσεων καθώς και με το 2ο Γυμνάσιο Βαρί σε ειδική στο Μάνο Χατζιδάκι.

3) Λήψη απόφασης για την διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης ALL STAR GAME Ανδρών με ονομασία "Βασίλειος Φειδάς" που τελεί υπό την ευθύνη και την αιγίδα της Ε.Σ.Κ.Α.Ν.Α.

4) Έγκριση παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων για βραχεία χρήση μετά από σχετικές αιτήσεις του Α.Ο. Βουλιαγμένης και της Αθλ. Ένωση Αμαζόνων.

5) Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη της λειτουργίας των αθλητικών τμημάτων για το έτος 2019 με αντίτιμο - Έγκριση των όρων ανακοίνωσης της πρόσληψης. (Σχετ . : Η υπ αριθμ. 25780 / 5-4-2019 με ΑΔΑ: 674Ε465ΧΘ7-6ΤΙ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών) ".

6) Π ρόσληψη Προσωπικού ΜΕ σχέση Ψάχνει Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΜΕ αντίτιμο ΓΙΑ τις ανάγκες ΤΟΥ Νομικού Προσώπου (Σχετ. : . Η υπ»αριθμ 25780 / 04.05.2019 με ΑΔΑ: 674Ε465ΧΘ7-6ΤΙ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών) ».

7) Ανανέωση / παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ μέσω ΕΣΠΑ για τους Δημοτικούς Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς "για την υλοποίηση της δράσης « ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ », αρχική πρόσληψη με το ΥΔ 1/2012 .

8) Ανανέωση / παράταση των συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ μέσω ΕΣΠΑ για τους Δημοτικούς Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς "για την υλοποίηση της δράσης « ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ », αρχική πρόσληψη με το ΓΧΣ 1/2018 .

9) Σύσταση επιτροπών αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου για την παραλαβή προμηθειών / εργασιών για το έτος 2019.

10) Έγκριση των παραγγελιών παραλαβής και παράδοσης των επιτροπών παραλαβής προμηθειών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

  • Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
  • Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε στην Τακτική, Δημόσια και Ανοικτή/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης.
  • Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα).
  • Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1)  Λήψη απόφασης για καθορισμό  ημερών/ωρών χρήσης και είσπραξης αντιτίμου από τους ωφελούμενους για χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ Βουλιαγμένης και του ΔΑΚ “Κ. Μπαγλατζής” και λοιπών λεπτομερειών στη  λειτουργία τους. (Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 177/2018 απόφαση του Δ.Σ.)

2)     Λήψη απόφασης για διαγραφές παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς (Σχετ. : Το με αριθμ.916/21-2-2019 Πρακτικό της επιτροπής).

3)   Επανεξέταση αιτημάτων γονέων για διαγραφή παιδιών από τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και μη χρέωσης των αναλογούντων τροφείων (σχετ. Η υπ’ αριθμ. 196/22018 απόφαση του Δ.Σ.)

4) ΄Εγκριση για τη συνδιοργάνωση του Ο.Α.Π.Π.Α. με το Λύκειο Βουλιαγμένης  έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο “Βλέπω με άλλα μάτια”  και της συνδιοργάνωσης με το 2ο Γυμνάσιο Βούλας της εκδήλωσης – αφιερώματος στο μουσικό έργο του Μάνου Χατζιδάκι.

5) Έγκριση αιτήματος για συνδιοργάνωση του Ο.Α.Π.Π.Α και του Δήμου Βάρης Βούλας   Βουλιαγμένης μαζί με τον ΣΚΑΙ για τον 2ο Αττικό Αγώνα Δρόμου “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 2019”.

6)  Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων σε φορείς κατόπιν σχετικού αιτήματος.

7)   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών των αρμόδιων επιτροπών.

8)  Εξειδίκευση πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών της  αθλητικής συνδιοργάνωσης του XTERRA GREECE CHAMPIONSHIP 2019 (ορεινό τρίαθλο) με την εταιρεία  diaplous  s.s.d.a. Μ. ΕΠΕ, στις 20 και 21 Απριλίου 2019 στο Δήμο μας.

9)  Έγκριση των Πασχαλινών εκδηλώσεων του Ο.Α.Π.Π.Α. για το έτος 2019 και                  εξειδίκευση πιστώσεων.

10) Λήψη απόφασης για την 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2019 του Ο.Α.Π.Π.Α. (Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 175/2018 Απόφασης του Δ.Σ. περί ψήφισης του Προϋπολογισμού έτους 2019 του Ο.Α.Π.Π.Α).

                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  

                                                                                           ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

 

Δημοτικό Θέατρο Βάρης (Άττιδος 7)

Είσοδος Ελεύθερη

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

2/4    ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

(ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΟΥΛΑΣ “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”) 09:00-12:30

3/4     ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

(ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΡΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑ & “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” 09:00-12:30

5/4    ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΡΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑ) 09:00-12:30

7/4   2ος ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ” (10:00-12:00)

Αγώνας δρόμου 5.000 και δυναμικού βάδην 5.000.

Εκκίνηση και τερματισμός στο δημοτικό πάρκινγκ μπροστά από την εκκλησία του Αγ.Νικολάου στο Καβούρι ( απέναντι από το ξενοδοχείο Divani Apollon Palace).

Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τρόφιμα τα οποία θα παραδοθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας.

9/4   ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΡΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑ & “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” 09:00-12:30

10/4   ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΡΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑ & “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” 09:00-12:30

12/4   ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΡΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑ) 09:00-12:30

12/4-14/4       12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ “IAIDO” 2019

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΡΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/4 19:30-21:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/4 09:30-18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/4 09:30-17:00

16/4    ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ -ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΥΛΑΣ 09:00-12:30

18/4    ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ- ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΥΛΑΣ 09:00-12:30

20-21/4    XTERRA 2019 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΙΑΘΛΟΥ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5ου ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΤΑΞΗ/ΦΥΛΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

8-9-10- Μαΐου 2019

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Α:

Γ' & Δ΄

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΗΣ (Μουτούση 1, Βάρη)

ΟΜΑΔΑ Β:

Ε΄ & ΣΤ΄

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

11 Μαΐου 2019

ΤΕΛΙΚΟΙ

ΟΜΑΔΑ Α:

Γ' & Δ΄

ΟΜΑΔΑ Β:

Ε΄ & ΣΤ΄

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΗΣ (Μουτούση 1, Βάρη)

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΩΝ

1η 5-6/2/2019

2η 19-20/2/2019

3η 5-6/3/2019

ΟΜΑΔΑ:

Α-Β-Γ /Αγόρια

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΗΣ (Μουτούση 1, Βάρη) ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΥΛΑΣ

(Περικλέους και Βενιζέλου)

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

13&20/3/2019

ΟΜΑΔΑ:

Α-Β-Γ /Αγόρια

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΗΣ (Μουτούση 1, Βάρη) ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΥΛΑΣ

(Περικλέους και Βενιζέλου)

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

16/4/2019

ΟΜΑΔΑ:

Α-Β-Γ /Αγόρια

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΥΛΑΣ

(Περικλέους και Βενιζέλου)

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΤΕΛΙΚΟΙ

18/4/2019

ΟΜΑΔΑ:

Α-Β-Γ /Αγόρια

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΥΛΑΣ

(Περικλέους και Βενιζέλου)

ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

8-9-10-11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Α:

Γ' & Δ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ

(Αρετής 2, Βάρη)και ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”

(Λυκούργου & Περικλέους, Βούλα)

ΟΜΑΔΑ Β:

Ε΄ & ΣΤ΄

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΤΕΛΙΚΟΙ

Γ΄-Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ

(Αρετής 2, Βάρη)

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1-2-3-4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ:

Α-Β-Γ /Αγόρια

ΟΜΑΔΑ:

Α-Β-Γ /Κορίτσια

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ

(Αρετής 2, Βάρη)και ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”

(Λυκούργου & Περικλέους, Βούλα)

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΤΕΛΙΚΟΙ

ΟΜΑΔΑ:

Α-Β-Γ /Αγόρια

ΟΜΑΔΑ:

Α-Β-Γ /Κορίτσια

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ

(Αρετής 2, Βάρη)

ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΟΜΑΔΑ Α:

Γ' & Δ΄ μικτές

ΟΜΑΔΑ Β:

Ε΄ & ΣΤ΄μικτές

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”

(Λυκούργου & Περικλέους, Βούλα)

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

27-28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΟΜΑΔΑ:

Α-Β-Γ /Αγόρια

ΟΜΑΔΑ:

Α-Β-Γ /Κορίτσια

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΡΗΣ (ΑΤΤΙΔΟΣ)

ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

14 ΜΑΪΟΎ 2019

ΤΕΛΙΚΟΙ

ΟΜΑΔΑ:

Ε΄-ΣΤ΄

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΗΣ (Μουτούση 1, Βάρη

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

16 ΜΑΪΟΎ 2019

ΤΕΛΙΚΟΙ

ΟΜΑΔΑ:

Α-Β-Γ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΟΜΑΔΑ:

Α΄-Β΄

Γ΄-Δ΄

Ε΄- ΣΤ΄

ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΒΟΥΛΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΟΜΑΔΑ:

Α΄-Β΄-Γ΄

ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΒΟΥΛΑ