Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Π.Α.γ.Ο) Γ.Γ.Α. 2018-2019

Προθεσμία  και τόπος υποβολής αιτήσεων

Προθεσμίαυποβολήςτωναιτήσεωνέως την Τρίτη 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναυποβάλλουν τηναίτησησυμμετοχής την Υπεύθυνη Δήλωση, καινακαταθέσουνόλαταδικαιολογητικάτους,είτεαυτοπροσώπως,είτεμεάλλονομίμωςεξουσιοδοτημένοαπόαυτούςπρόσωποσταγραφείατου Οργανισμούμας(Αφροδίτης2,Βουλιαγμένη, ΤΚ 16671),ΔευτέραέωςΠαρασκευή κατάτιςώρες8:00΄-13:30΄.

 

Ακολουθούν τα συνημμένα αρχεία

Ανακοίνωση        Έντυπο αίτησης     Υπεύθυνη δήλωση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 201 8 -201 9

Έναρξη τμημάτων: 15 Οκτωβρίου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 201 8 -1 9

 1. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: τμήμα για παιδιά (5-12 ετών)

 2. ΘΕΑΤΡΟ: τμήμα ενηλίκων (18 ετών και άνω)

 3. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ: παιδικό τμήμα (5-12 ετών) & ενηλίκων (18 ετών και άνω)

 4. Α ΓΙΟΓΡΑΦΙΑ: τμήμα ενηλίκων (18 ετών και άνω)

 5. ΛΑΤΙΝ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΟΡΟΙ: τμήμα ενηλίκων (18 ετών και άνω)

 6. ΠΙΑΝΟ: παιδικό τμήμα (7-17 ετών) & ενηλίκων (18 ετών και άνω)

 7. ΚΙΘΑΡΑ: παιδικό τμήμα (8-17 ετών) & ενηλίκων (18 ετών και άνω)

 8. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ: το τμήμα απευθύνεται σε παιδιά και γονείς

Τ ρόπος υποβολής αιτήσεων

Τρόπος υποβολής αιτήσεων:

 1. με φυσική παρουσία στο Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής (Αφροδίτη 2 Βουλιαγμένη), από Δευτέρα έως και Παρασκευή 09 : 00-14: 00.

 2. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3. μέσω φαξ: 2132020779

-Τα πολιτιστικά προγράμματα του Ο.Α.Π.Π.Α. υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις των δημοτικών μονάδων Βάρης, Βούλας & Βουλιαγμένης.

-Το αναλυτικό πρόγραμμα των προγραμμάτων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.vvv.gov.gr στις ανακοινώσεις του ΟΑΠΠΑ

-Μπορεί να υπάρξουν τροποποιήσεις στις ημέρες και ώρες των προγραμμάτων, ανάλογα με την προσέλευση των ενδιαφερομένων.

-Για την συμμετοχή στα προγράμματα απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη της "κάρτας πολιτιστικών δραστηριοτήτων".

-Τα τμήματα για να λειτουργήσει θα πρέπει να υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχής

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

 1. Αίτηση συμμετοχής

 2. Δύο μικρές φωτογραφίες

 3. Αποδεικτικό διεύθυνσης (φωτοαντίγραφο ΔΕΚΟ ή κάρτα δημοτικού)

 4. Ιατρική βεβαίωση από Καρδιολογικό ή Παθολόγο Ιατρό-απαραίτητη για την περίοδο Οκτώβριος 2018- Ιούνιος 2019. Έχει αποκλειστικά το τμήμα λατιν-ευρωπαϊκών χορών,

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

-Κόστος εγγραφής 5 € (ισχύς για μια περίοδο).

-15 € για τους ενήλικες και 10 € για τα παιδιά.

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται Φ.Π.Α

 

Εκτός των τμημάτων μουσικής, όπου τα μαθήματα είναι ατομικά και το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται σε 17 € και 25 € αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 2132020737, 775 & 777

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡ ΟΥ

-ΘΕΑΤΡΟ ΒΑΡΗΣ (Άντιδος 7)

ΔΕΥΤΕΡΑ 19:00 - 22:00

ΠΕΜΠΤΗ 19:00 - 22:00

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Θεατρικό Παιχνίδι)

ΤΡΙΤΗ 18:00 - 19:00

ΘΕΑΤΡΟ ΒΑΡΗΣ (Άττιδος 7)

Τετάρτη 17.00-18.00

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (Ζεφύρου 2)

ΤΜΗΜΑ LATIN -ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (Άγιος Ιωάννου & Ζεφύρου 2)

ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00 - 19:00 (αρχαρίοι)

19:00 - 20:00 (προχωρημένα)

ΤΡΙΤΗ 10:00 - 11:00

ΠΕΜΠΤΗ 10:00 - 11:00

18:00 - 19:00 (αρχαρίοι)

19:00 - 20:00 (προχωρημένα)

-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΓΥΑΛΙΝΟ" Βάρκιζα

ΠΕΜΠΤΗ 20:30 - 22:30

ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (Άγιος Ιωάννου & Ζεφύρου 2)

ΤΕΤΑΡΤΗ 18: 00-19: 30 (παιδικό)

ΤΕΤΑΡΤΗ 19: 30-21: 30 (ενηλίκων)

-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΓΥΑΛΙΝΟ" Βάρκιζα

ΠΕΜΠΤΗ 17.00-18.30 (παιδικό)

ΠΕΜΠΤΗ 18.30-20.30 (ενηλίκων)

ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΓΥΑΛΙΝΟ" Βάρκιζα

ΔΕΥΤΕΡΑ 19:00 - 21:00

ΤΜΗΜΑ ΠΙΑΝΟΥ

- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (Άγιος Ιωάννου & Ζεφύρου 2)

ΤΡΙΤΗ 13:00 - 22:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 13:00 - 17:00

ΤΜΗΜΑ ΚΙΘΑΡΑΣ

ΤΡΙΤΗ 14: 00-18: 00 - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΓΥΑΛΙΝΟ" Βάρκιζα

ΤΕΤΑΡΤΗ 13:30 - 17:00

ΠΕΜΠΤΗ 14:30 - 18:00 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (Άγιος Ιωάννου & Ζεφύρου 2)

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΓΥΑΛΙΝΟ" Βάρκιζα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 7,30 - 19: 0 0 -

Συνημμένα αρχεία

Πολιτιστικά Προγράμματα 2018-19      Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης προγραμμάτων     Έντυπο αίτησης

-

Το  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αθλητισμού -Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου 
Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης»,  που εδρεύει στο Δήμο Βάρης - Βούλας – 
Βουλιαγμένης,


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – Προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες  από 30-9-2018 
έως και 09-10-2018.
 
Συνημμένα αρχεία