Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
  1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  2. Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε στην Τακτική, Δημόσια και Ανοικτή 5η/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης.

  3. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10η ΜΑΙΟΥ 2019 και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα).

  4. Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1) Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εκτυπωτικών και ηχητικών αναγκών για τις τρεις χορωδιακές συναυλίες του Μαϊου 2019.

2) Λήψη απόφασης για την κάλυψη ηχητικών αναγκών του Διασχολικού πρωταθλήματος κατά τους αγώνες του Μαϊου 2019.

3) Έγκριση συνδιοργάνωσης υπό την αιγίδα της ΕΦΟΕΠΑ, του 1ου Φεστιβάλ Πινγκ-Πόνγκ και Υγείας με τον μη κερδοσκοπικό φορέα “Ανεμος” και τον Γυμναστικό Σύλλογο “Αρης Βούλας”- Κάλυψη των ηχητικών αναγκών του Φεστιβάλ.

4) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (Α’ Τρίμηνο έτους 2019) .

5) Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του νομικού προσώπου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ του Α’ τριμήνου 2019 σωρευτικά.

6) Λήψη απόφασης για αναμόρφωση στοχοθεσίας του Ο.Α.Π.Π.Α. έτους 2019 μετά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ