Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα

" DROMIA 2019"

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ SPRINT & RELAY

Με Εθνική Άδεια

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΡΗΣ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

18:30

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

18:45

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

19:00

100μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

19:15

110μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

19:30

100 μέτρα ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ)

19:45

100 μ. ΑΝΔΡΩΝ (ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ)

20: 15

200 μέτρα ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ)

20: 30

200 μ. ΑΝΔΡΩΝ (ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ)

20:50

400μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

21 : 00

400μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

21:20

400 μέτρα ΓΥΝΑΙΚΩΝ

21:30

400 μέτρα ΑΝΔΡΩΝ

21:40

4Χ100 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

21:50

4Χ100 ΑΝΔΡΩΝ

Σημείωση: Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Αγώνων θα οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση των συμμετοχών.

  1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  2. Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε στην Τακτική, Δημόσια και Ανοικτή 9η/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης.

  3. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ημέρα ΤΡΙΤΗ 16η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα).

  4. Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1) Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών/εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών “Τα Ορέστεια” με τον Λαογραφικό Όμιλο Βάρης “Σεμέλη”.

2) Λήψη απόφασης για διαγραφή βρεφών/νηπίων από τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (Σχετ. Το υπ’ αριθμ. 4258/2019 Πρακτικό της Επιτροπής των Παιδικών Σταθμών).

3) Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς/χορηγίας διαφόρων ηλεκτρικών ειδών και εξοπλισμού από την εταιρεία REAL KID και την κα. Ε. Ζορμπά.

4) Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 του ν. 3463/2006)

5) Λήψη απόφασης για αποδοχή του υπ’ αριθμ. 3931/11-6-2019 αιτήματος της μισθώτριας εταιρείας KABOYΡΙ TEΝNIS CLUB I.K.E. για τροποποίηση καταστατικού της.

6) Λήψη απόφασης για παράταση ή μη της μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζεται ο 3ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Βούλας (Χελωνίτσα).

7) Λήψη απόφασης για την 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΟΑΠΠΑ έτους 2019.

8) Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κυρία Παχνίδη για παραχώρηση πολιτιστικής αίθουσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοινώνει τα «προσωρινά» αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας. 

Οι προσωρινοί πίνακες περιλαμβάνουν την μοριοδότηση κάθε αίτησης ανάλογα με τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν στην υπηρεσία μας και βρίσκονται ως συνημμένα αρχεία στο τέλος της ανακοίνωσης .                                                                                                                                        

Σε συμμόρφωση του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), η αναζήτηση της σειράς κατάταξης γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που σας έχει δοθεί κατά την κατάθεση της αίτησης σας.

Περαιτέρω πληροφορίες δίνονται μόνο στα γραφεία των παιδικών σταθμών, αυτοπροσώπως.

Οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης για τα παιδικά τμήματα και τα βρεφικά τμήματα θα προκύψουν μετά τις ολοκληρώσεις των καταθέσεων VOUCΗER (3/9/2019) των ωφελούμενων μητέρων μέσω ΕΣΠΑ.

Οι ωφελούμενοι μέσω ΕΣΠΑ θα προηγηθούν στον τελικό πίνακα κατάταξης και θα ακολουθήσουν τα παιδιά που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα με την ίδια μοριοδότηση και κατάταξη αλλά με άλλη αρίθμηση προτεραιότητας.

Οι διαδικασίες εγγραφής των παιδιών θα ξεκινήσουν την 3η Σεπτεμβρίου. 

Θα εισαχθούν πρώτα, όλα τα παιδιά μέσω ΕΣΠΑ και κατόπιν με τη σειρά μοριοδότησης θα εισάγονται τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς σταδιακά ανάλογα με το προσωπικό που θα έχει ο ΟΑΠΠΑ. 

Το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών θα ενημερώνει τηλεφωνικά τους γονείς για την εισαγωγή του παιδιού τους στο παιδικό ή βρεφικό σταθμό.

Προσοχή:

Τυχόν ενστάσεις γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 3/7/2019 έως και την Δευτέρα 15/7/2019 στα γραφεία του Ο.Α.Π.Π.Α (Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη)        9:00 με 13:00.     Επίσης μπορεί να αποσταλούν με email στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα στοιχεία του αποστολέα (γονέα ή κηδεμόνα), τα στοιχεία του παιδιού και τους λόγους της ένστασης καθώς και να αναφέρει στο θέμα «Ένσταση για τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης των Παιδικών Σταθμών».

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:

για Παιδικό & Βρεφικό Βούλας 2108900023

για Παιδικό Βάρης (Ασύρματος) 2108974745

Συνημμένο αρχείο

Προσωρινή λίστα Μοριοδότησης

  1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  2. Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε στην Τακτική, Δημόσια και Ανοικτή 8η/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης.

  3. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα).

  4. Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1) Έγκριση δαπανών της συνδιοργάνωσης του διεθνούς αγώνα με την επωνυμία INTERNATIONAL DROMIA SPRINT AND RELAY MEETING 2019” με τον Αθλητικό Όμιλο Βάρης “Δρομέας”. (Σχετ. : Η υπ’ αριθμ. 31/16-4-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου).

2) Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του νομικού προσώπου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ του Α’ 5μήνου 2019 σωρευτικά.

3)Λήψη απόφασης για Αναμόρφωση Στοχοθεσίας έτους 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ