Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
09.07.2020

Πρόσκληση της 7ης (Κεκλεισμένων των θυρών) Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Rate this item
(0 votes)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-10-2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κεκλεισμένων των θυρών) του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, στις 13-7-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 πμ για λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Γνωμοδότηση σχετικά με τον Κανονισμό Πρασίνου του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος