Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
29.05.2020

Πρόσκληση της 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2.6.2020)

Rate this item
(0 votes)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-10-2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κεκλεισμένων των θυρών) του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, στις 2-6-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ για λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Λήψη απόφασης για την έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω διακοπής της κυκλοφορίας σε οδούς στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης για την υλοποίηση του έργου “Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος