Συμβαίνουν στην πόλη μας

Οι αποφάσεις των συμβουλίων των Δημ. Κοινότήτων κατά τα έτη 2011 έως και 2017 βρίσκονται:
για την Δ.Κ. Βάρης
 κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βούλας   κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βουλιαγμένης  κάντε κλικ εδώ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Δημ. Κοινότητα Βάρης
213 2020401  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημ. Κοινότητα Βούλας
213 2020106  dkvoulas @vvv.gov.gr

Δημ. Κοινότητα Βουλιαγμένης
213 2020106 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

σχετικό αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βούλας Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας την 16η Noεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 360/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με το Κοιμητήριο Δ.Ε Βούλας. Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας Νατάσα (Αναστασία) Κουρεντζή
σχετικό αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βούλας Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας την 6η Nοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης: 1. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης σχολικού λεωφορείου επί της οδού Θησέως 55 & Ρέας 10 στην Δ.Ε Βούλας για την ΤSPG μονοπρόσωπη ΙΚΕ (Νηπιαγωγείο - “Το Σπίτι που Γελάει”). Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας Νατάσα (Αναστασία) Κουρεντζή
σχετικό αρχείο Αριθ. Απόφασης: 14/20181ο Θέμα Η.Δ. Υποβολή προτάσεων ως προς το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας χώρων στάθμευσης του Δήμου.  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βούλας Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 4η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας την 23η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση για την διενέργεια δημοπράτησης για την εκμίσθωση της έκτασης '' Ακτή Α΄Βούλας'' (Κάμπινγκ Βούλας). 2. Έγκριση για την διενέργεια δημοπράτησης για την εκμίσθωση της έκτασης '' Ακτή Β΄Βούλας”. Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας Νατάσα (Αναστασία) Κουρεντζή