Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
σχετικά αρχεία Αριθ. Απόφασης: 460/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΤροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018. Αριθ. Απόφασης: 461/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2018. Αριθ. Απόφασης: 462/2018Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019. Αριθ. Απόφασης: 463/2018Θέμα 4ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΚαθορισμός Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων για το έτος 2019. Αριθ. Απόφασης: 464/2018Θέμα 5ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΤροποποίηση…
σχετικά αρχεία Αριθ. Απόφασης: 474/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΣύσταση μίας (1) θέσης κατηγορίας Τ.Ε., κλάδου Τ.Ε. Φυσιοθεραπευτή, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για την ολοκλήρωση της μετάταξης του Αλτσατιανού Ευάγγελου. Αριθ. Απόφασης: 475/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση προσλήψεων εποχικού προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2018-2019. Αριθ. Απόφασης: 476/2018Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ…
σχετικό αρχείο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 21η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 26η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Σύσταση μίας (1) θέσης κατηγορίας…
Σχετικό αρχείο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 20η/2018 Δημόσια – Ειδική - Ανοιχτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, την 19η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι…
Σχετικό Αρχείο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 19η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 19η Noεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.…