Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
σχετικό αρχείο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 2η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 6η Φεβρουαρίου ημέρα Tετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.…
Αριθ. Απόφασης: 497/2018 Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης Ψήφισμα συμπαράστασης προς τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Ιλίου. Αριθ. Απόφασης: 498/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Boουλιαγμένης. Αριθ. Απόφασης: 499/2018 Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ο.Α.Π.Π.Α. Αριθ. Απόφασης: 500/2018 Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση Κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας των…
σχετικό αρχείο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 23η Ιανουαρίου ημέρα Tετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Ενημέρωση από τον εμπειρογνώμονα του…