Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13Η 6/7/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 149/11 ΕΩΣ 182/11
Ημερομηνία 30/6/2011Αρ. Πρωτ.41047 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣε συνεδρίαση  Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 13η/2011 Δημόσια Ανοικτή Τακτική Συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 4η Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 20.00, γιασυζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:1. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης -Βούλας- Βουλιαγμένης.2. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 38/2011 απόφασης…
Ημερομηνία 31-5-2011 Αρ. Πρωτ. 32199 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 12η/2011 Δημόσια Ανοικτή  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 6η Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση καιλήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:1.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής  του 1ου Νηπιαγωγείου Βούλας της…
Ημερομηνία 17/05/2011 Αρ. Πρωτ. 24855 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Για την  τακτική - ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11/2011 Δημόσια Ανοικτή Τακτική - Ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 23η Mαΐου 2011ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00,   με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: "Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, για το…