Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 17η/2011 Δημόσια Ανοικτή Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 12η Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: Εφαρμογή άρθρου 16 του Ν. 2508/97 στο Ο.Τ 306Α που αφορά την εξασφάλιση…
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 16η/2011 Δημόσια Ανοικτή Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 6η Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1. Αποδέσμευση του 50% των έκτακτων ανειδίκευτων εσόδων του Δήμου μας (σύνολο έκτακτων ανειδίκευτων…
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14Η 21/7/2011 : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 183 ΕΩΣ 186