Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 19η/2011 Δημόσια Ανοικτή Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 10η Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 1.Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. 2.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ…
ΑΠΟΦΑΣΗ 222/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ