Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
                                                                                                                    Χρόνος Διατήρησης: 3 χρόνια  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο  NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                    Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΔΗΜΟΣ                                                                                                       Ημερομηνία 9.12.2011 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                            Αρ. Πρωτ. 76733 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ K. Καραμανλή 18- Βούλα 16673   Τηλ. 213-20.20.110-213-20.20.114                                                                                                                       Πρός: Ως Πίνακας Αποδεκτών Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ…
Πρός: Ως Πίνακας Αποδεκτών Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 20η/2011 Δημόσια ΑνοικτήΤακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 23η Νοεμβρίου 2011 ημέρα Tετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 1.Λήψη απόφασης για την έκδοση μεταλλικής σφραγίδας της Πολεοδομίας του Δήμου.…