Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
                                                               Χρόνος Διατήρησης: 3 χρόνια  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο  NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΔΗΜΟΣ                                                  Ημερομηνία 17.2.2012 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ       Αρ. Πρωτ. 9209  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ K. Καραμανλή 18- Βούλα 16673   Τηλ. 213-20.20.110-213-20.20.114                                                                Πρός: Ως Πίνακας Αποδεκτών                                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                                          Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 3η/2012 Δημόσια Ανοικτή-…
                                                             Χρόνος Διατήρησης: 3 χρόνια  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο  NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΔΗΜΟΣ                                                Ημερομηνία 31.12.2012 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ    Αρ. Πρωτ. 5584  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ K. Καραμανλή 18- Βούλα 16673   Τηλ. 213-20.20.110-213-20.20.114                                                             Πρός: Ως Πίνακας Αποδεκτών                                                                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                                                       Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 2η/2012 Δημόσια Ανοικτή-…
                                                                   Χρόνος Διατήρησης: 3 χρόνια  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο  NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΔΗΜΟΣ                                                      Ημερομηνία 10-1-2012 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ           Αρ. Πρωτ. 1236 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ K. Καραμανλή 18- Βούλα 16673   Τηλ. 213-20.20.110-213-20.20.114                                                                    Πρός: Ως Πίνακας Αποδεκτών                                                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                                 Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1η/2012 Δημόσια ΑνοικτήΤακτική…
                                                                                                                     Χρόνος Διατήρησης: 3 χρόνια  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο  NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                …