Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
                                                               Χρόνος Διατήρησης: 3 χρόνια  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο  NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΔΗΜΟΣ                                                   Ημερομηνία 9.3.2012 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ        Αρ. Πρωτ. 12687  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ K. Καραμανλή 18- Βούλα 16673   Τηλ. 213-20.20.110-213-20.20.114                                                                 Πρός: Ως Πίνακας Αποδεκτών                                                                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 6η/2012 Δημόσια Ανοικτή- Τακτική Συνεδρίαση…
                                                                  Χρόνος Διατήρησης: 3 χρόνια  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο  NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΔΗΜΟΣ                                                      Ημερομηνία 9.3.2012 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ           Αρ. Πρωτ. 12685  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ K. Καραμανλή 18- Βούλα 16673   Τηλ. 213-20.20.110-213-20.20.114                                                                    Πρός: Ως Πίνακας Αποδεκτών                                                                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                                 Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλείσθε να…
                                                            Χρόνος Διατήρησης: 3 χρόνια  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο  NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΔΗΜΟΣ                                               Ημερομηνία 1.3.2012 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ    Αρ. Πρωτ. 11347  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ K. Καραμανλή 18- Βούλα 16673   Τηλ. 213-20.20.110-213-20.20.114                                                             Πρός: Ως Πίνακας Αποδεκτών                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                                          Σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 4η/2012 Δημόσια…