Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
03.06.2011

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερομηνία 31-5-2011

Αρ. Πρωτ. 32199

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 12η/2011 Δημόσια Ανοικτή  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 6η Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής  του 1ου Νηπιαγωγείου Βούλας της Δημοτικής    Ενότητας Βούλας, για το έτος 2010.
2.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής
του 2ου Νηπιαγωγείου Βούλας της Δημοτικής Ενότητας  Βούλας, για το έτος 2010.
3.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 3ου Νηπιαγωγείου Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, για το έτος 2010.
4.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 4ου Νηπιαγωγείου Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, για το έτος 2010.
5.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 5ου Νηπιαγωγείου Βούλας της Δημοτικής  Ενότητας Βούλας, για το έτος 2010.
6.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Δημοτικού Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, για το έτος 2010.
7.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Δημοτικού Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, για το έτος 2010.
8.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 3ου Δημοτικού Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, για το έτος 2010.
9.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 4ου Δημοτικού Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας,
για το έτος 2010.
10. ΄Εγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Γυμνασίου Βούλας της Δημοτικής
Ενότητας  Βούλας, για το έτος 2010.
11.
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Γυμνασίου Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας,για το έτος 2010.
12.
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Λυκείου Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, για το έτος 2010.
13.
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Λυκείου Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, για το έτος 2010.
14.
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του Ειδικού Σχολείου ΚΑΑΠ (πρώην ΠΙΚΠΑ) Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας για το έτος 2010.
15.
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του Ειδικού Νηπιαγωγείου ΚΑΑΠ (πρώην ΠΙΚΠΑ) Βούλας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας για το έτος 2010.
16.
Έγκριση Aπολογισμού Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Βούλας (Δ.Α.Ο.Β), οικονομικού έτους 2010.
17.
Έγκριση της με αριθμ. 3/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Λήψη απόφασης για την Εφαρμογή  ολοκληρωμένου Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Α.Η.Η.Ε».
18.
Έγκριση της με αριθμ. 4/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Λήψη απόφασης ως προς την υπ΄αριθμ. πρωτ. 10704/17-3-2011 αίτηση του κ. Αδαμαντίου Καραλή σχετικά με μειωτήρες ταχύτητας (σαμαράκια) επί της οδού Ηλέκτρας 9Α Βουλιαγμένη».
19.
Έγκριση της με αριθμ. 5/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Λήψη απόφασης ως προς την υπ΄αριθμ. πρωτ. 8787/9-3-2011 αίτηση της κας Ευτυχίας Κασκαρέλη σχετικά με την σήμανση κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Τερψιχόρης 26Α για χρήση ανοίγματος γκαράζ».
20.
Έγκριση της με αριθμ. 6/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 9915/15-3-2011 αίτηση του εστιατορίου «Ο ΛΑΜΠΡΟΣ» Ε.Π.Ε σχετικά με πρόσθετη πράξη κοινόχρηστου χώρου».
21.
Έγκριση της με αριθμ. 8/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Λήψη απόφασης σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των οργανωμένων πλαζ των Δημοτικών Κοινοτήτων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης».
22.
Έγκριση της με αριθμ. 9/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσεων στάσιμου εμπορίου».
23.
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 10/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Λήψη απόφασης για τον Κανονισμό προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης».
24.
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 11/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Λήψη απόφασης για τη λήψη μέτρων για την πυροπροστασία των Δημοτικών Κοινοτήτων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης».
25.
Ορθή επανάληψη της απόφασης «Ανάπλαση-Πράσινο-Ποιότητα Ζωής» της Δημοτικής Κοινότητας  Βάρης.
Σχετικά:  Η με αριθμ. 12/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2
6.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
Σχετικά: η με αριθμ. πρωτ. 10388/2-6-10 αίτηση του
κ. Γεωργούτσου Αναστάσιου.
27.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ IV».

28.Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ».
29
. 5η παράταση χρόνου Προγραμματικής-Εργολαβικής Σύμβασης του έργου: «3ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης (Ασύρματος)».
30.Λήψη απόφασης από το Δ.Σ για τη κατανομή θέσεων εργασίας προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Ν.Π.Δ.Δ στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

31.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2 μήνες).

32. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2011 της Πνευματικής Εστίας Βούλας (ΝΠΔΔ του Δήμου Βάρης-Βούλας-  Βουλιαγμένης).
3
3. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 47/2011 απόφασης του Δ.Σ.
34
Διορισμός εκκαθαριστών για την εκκαθάριση της λυθείσας Δημοτικής  Επιχείρησης Ανάπτυξης Βούλας.
35.Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων στους παραγωγούς πωλητές Λαϊκών Αγορών.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ