Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
18.05.2011

11η Συνεδρίαση (23.5.2011) Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ημερομηνία 17/05/2011

Αρ. Πρωτ. 24855

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Για την  τακτική - ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11/2011 Δημόσια Ανοικτή Τακτική - Ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 23η Mαΐου 2011ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00,   με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

"Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, για το oικονομικό έτος 2011".

Σχετ: Η υπ΄αριθμ. 32/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ