Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
07.11.2019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 18ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (14.10.2019)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 388/2019
Θέμα 1o προ Ημερησίας Διάταξης
Ψήφισμα αλληλεγγύης και στήριξης στον Δήμαρχο Κερατσινίου Δραπετσώνας.

Αριθ. Απόφασης: 389/2019
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης
Μεταφορά ή μη των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων στον υπό άνοιγμα λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αριθ. Απόφασης: 390/2019
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του εν λόγω λογαριασμού.

Αριθ. Απόφασης: 391/2019
Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 392/2019
Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 393/2019
Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση της σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου”.

Αριθ. Απόφασης: 394/2019
Θέμα 6o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση της σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου”.

Αριθ. Απόφασης: 395/2019
Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 396/2019
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης
Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου του Ο.Α.Π.Π.Α.

Αριθ. Απόφασης: 397/2019
Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης
Κατανομή (Γ΄2019) ποσού 74.408,22 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 398/2019
Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση αιτήματος τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 4137/9.12.2016 Απόφασης Ένταξης της Πράξης
“Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” με κωδικό Ο.Π.Σ. (MIS) 5002708 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020.

Αριθ. Απόφασης: 399/2019
Θέμα 11o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης καθορισμού χρήσεων γης των Πολεοδομικών Ενοτήτων της ΔΕ Βάρης για την εναρμόνιση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 400/2019
Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την έγκριση πολεοδομικής μελέτης ελέγχου εναρμόνισης Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ) των Πολεοδομικών Ενοτήτων ΠΕ4 & ΠΕ5 στο Μέσο Συντελεστή Δόμησης του ΓΠΣ της Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 401/2019
Θέμα 13o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω διακοπής της κυκλοφορίας στην
Λ. Βασ. Κων/νου στην Δ.Κ Βάρης για την υλοποίηση του έργου: “Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”
από την Περιφέρεια Αττικής.

Αριθ. Απόφασης: 402/2019
Θέμα 14o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση εγκατάστασης στεγάστρων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 403/2019
Θέμα 15o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης αναφορικά με την αναγκαιότητα διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στην περιοχή της Δ.Ε. Βάρης καθώς και έγκριση της καταβολής μισθώματος.

Αριθ. Απόφασης: 404/2019
Θέμα 16o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος επί της οδού Απόλλωνος 6 κατάστημα ΕΛΤΑ στη Βάρκιζα Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 405/2019
Θέμα 17o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0513 τομέα ΤΤ5 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 406/2019
Θέμα 18o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο, επί της οδού Καστελορίζου 82 στην Δ.Ε Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 407/2019
Θέμα 19o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Σπετσών 135 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 408/2019
Θέμα 20o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που βρίσκονται επί του οδοστρώματος στο Κόρμπι στη Δ.Ε Βάρης στα πλαίσια του έργου “Δημοτική Οδοποιία 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 409/2019
Θέμα 21o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη 19 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 410/2019
Θέμα 22o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (καρυδιάς) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Ποσειδώνος 15, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 411/2019
Θέμα 23o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ελαιόδεντρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Xλόης 19 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 412/2019
Θέμα 24o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο της οδού Σοφοκλέους 50, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 413/2019
Θέμα 25o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκων στο πεζοδρόμιο, επί της οδού ‘Αλυος 17 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 414/2019
Θέμα 26o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός πεύκου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αιόλου 6 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 415/2019
Θέμα 27o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΚΕΠΕΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ με τον διακριτικό τίτλο “DAMIANO” για την αυθαίρετη τοποθέτηση
ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Δήμητρας 14 στη Βάρη, το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 416/2019
Θέμα 28o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην επιχείρηση-φαρμακείο με την επωνυμία “ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΥΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ” για αυθαίρετη τοποθέτηση
μίας (1) πινακίδας διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο έμπροσθεν του καταστήματος στη Θέμιδος 1 στη Βάρκιζα,
το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 417/2019
Θέμα 29o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “RIVIERA”Β. ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο κάθετα προς τον άξονα της οδού Λ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 στη Βούλα
το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 418/2019
Θέμα 30o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ''ΕΝ ΠΛΩ'' για δύο (2)
διαφημιστικά πλαίσια/ επιγραφές μονής όψης , που έχουν τοποθετηθεί κάθετα προς τον άξονα της οδού, σε κοινόχρηστο χώρο
επί της οδού Ποσειδώνος 4 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 419/2019
Θέμα 31o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ” ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ-ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ-ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ Ε.Π.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο επί της Λ. Βάρης 32 στη Βούλα το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 420/2019
Θέμα 32o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “STARSPROTSCLUB” GPG ATHLETIC E.Π.Ε. για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό κτίριο επί της οδού Αλκυονιδών 4 στη Βούλα το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 421/2019
Θέμα 33o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ” ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι.ΧΡΗΣΤΟΣ για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1)