Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
25.10.2019

Πρόσκληση της 20ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (30.10.2019)

  1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  2. Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 20η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, την 30η Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της της Ημερήσιας Διάταξης.

  1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Δήμου.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ