Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
01.04.2019

Αποφάσεις 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 139/2019
Θέμα 1ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσίας γα την οργάνωση και υλοποίηση της δράσης διαδικτυακής συμμετοχικής χρηματοδότησης (CROWDFUNDING) στο πλαίσιο του έργου PRODESA”.

Αριθ. Απόφασης: 140/2019
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση μελέτης Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου κατά μήκος της Λεωφ. Ευελπίδων (πρώην Βάρης – Κορωπίου) στη Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 141/2019
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός τελών σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.4582/2018 (Θέση στάθμευσης μπροστά ή πλησίον των ξενοδοχείων).

Αριθ. Απόφασης: 142/2019
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τακτικής επιχορήγησης του Δήμου προς τον Ο.Α.Π.Π.Α. για το έτος 2019.

 

Αριθ. Απόφασης: 143/2019
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Κατανομή (Α΄ 2019) ποσού 70.673,83€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 144/2019
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Συγκρότηση επιτροπών αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 145/2019
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής προγράμματος ΤΕΒΑ.

Αριθ. Απόφασης: 146/2019
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Γνωμοδότηση για την έκδοση απόφασης που αφορά τη “Διατήρηση οικόσιτων ζώων και πτηνών χωρίς άδεια λειτουργίας στους Δήμους και Κοινότητες της Περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής’’.

Αριθ. Απόφασης: 147/2019
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης επί της υπ. αρ πρωτ. 1493/16.01.2019 αίτησης.

Αριθ. Απόφασης: 148/2019
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης “ΘΕΤΙΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 149/2019
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Συλλόγου “ΑΜΑΖΟΝΕΣ” Ελληνική Ένωση Ομαδικού Αθλητικού Χορού.

Αριθ. Απόφασης: 150/2019
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης “ΘΕΤΙΣ”, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 151/2019
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου “ΑΜΑΖΟΝΕΣ” Ελληνική Ένωση Ομαδικού Αθλητικού Χορού, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 152/2019
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου (άρθρο 281 παρ. 3Ν 3463/06).

Αριθ. Απόφασης: 153/2019
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/ τροποποίηση του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 154/2019
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Μίσθωση ειδικών μηχανημάτων για καθαρισμό παραλιών 2018”.

Αριθ. Απόφασης: 155/2019
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την υπηρεσία με τίτλο “Συντήρηση παιδικών χαρών”.

Αριθ. Απόφασης: 156/2019
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Έγκριση τύπου δεκαέξι (16) οχημάτων ειδικού σκοπού”.

Αριθ. Απόφασης: 157/2019
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης της σύμβασης με αρ. 48600/21.11.2017 με τίτλο “Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων συνεργείου αυτοκινήτων”.

Αριθ. Απόφασης: 158/2019
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση οριστικών μελετών για την πεζογέφυρα στην Λ. Καραμανλή του Δήμου”.

Αριθ. Απόφασης: 159/2019
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Ανακατασκευή παιδικών χαρών” έτους 2019 και επιλογή, μετά από κλήρωση, επί του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους.

Αριθ. Απόφασης: 160/2019
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: “Κηποτεχνικές Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 161/2019
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στη Δ.Ε. Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 162/2019
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο “Κατασκευή Αθλητικών Χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 163/2019
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Ηροδότου και Άτλαντος στην περιοχή Πανόραμα, στην Δ.Κ. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 164/2019
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Ρίτσου στην περιοχή Πηγαδάκια στην Δ.Κ. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 165/2019
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης τουριστικού λεωφορείου έμπροσθεν του ξενοδοχείου “ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ” στη Βάρκιζα.

Αριθ. Απόφασης: 166/2019
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0311 τομέα ΤΤ3 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 167/2019
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0418 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 168/2019
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0603 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 169/2019
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0402 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 170/2019
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0619 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 171/2019
Θέμα 32 Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0806 τομέα ΤΤ8 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 172/2019
Θέμα 33 Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(8868/4.3.2019)

Αριθ. Απόφασης: 173/2019
Θέμα 34 Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(8874/5.3.2019)

Αριθ. Απόφασης: 174/2019
Θέμα 35 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θησέως 55 (Ρέας 9), στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 175/2019
Θέμα 36 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αύρας 10, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 176/2019
Θέμα 37 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ηγουμενίτσης 9, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 177/2019
Θέμα 38 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Τρεμπεσίνας 10, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 178/2019
Θέμα 39 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 26, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 179/2019
Θέμα 40 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παγκάλου έναντι από την θύρα του 1ου Δημοτικού Σχολείου στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 180/2019
Θέμα 41 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ελευθερίας 37, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 181/2019
Θέμα 42 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δύο λευκών επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Αγ. Ιωάννη και Παγκάλου, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 182/2019
Θέμα 43 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής επικίνδυνων δένδρων λεύκης με εντομολογικές προσβολές στο πεζοδρόμιο της πλατείας 24ης Ιουλίου στη συμβολή των οδών Θησέως και Αφροδίτης στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 183/2019
Θέμα 44 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Άρεως 9, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 184/2019
Θέμα 45 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δυο πεύκων επί του πεζοδρομίου της οδού Άρεως 14, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 185/2019
Θέμα 46 Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή ποσού 50,00 € πλέον των προσαυξήσεων, από οφειλή Τέλους ανακομιδής οστών, από τον βεβαιωτικό κατάλογο 133/23.1.2019 για τον κ. Κοκκινέλο Αντώνιο.

Αριθ. Απόφασης: 186/2019
Θέμα 47 Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή ποσού 50,00 € πλέον των προσαυξήσεων, από οφειλή Τέλους ανακομιδής οστών από τον βεβαιωτικό κατάλογο 138/23.1.2019 για την κα Μανουρά Ελευθερία.

Αριθ. Απόφασης: 187/2019
Θέμα 48 Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή ποσού 170.00 € πλέον των προσαυξήσεων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους 1)1124/25.6.2018/60,00€ 2)1125/25.6.2018/30,00€ 3)1126/25.6.2018/30.00€ και 4)1189/28.6.2019/50,00€ για την κα Παρδάλη Βασιλική του Μιχαήλ.