Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
05.03.2019

Απόφασεις 4ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 71/2019
Θέμα 1ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 στον Α.Ε.Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 72/2019
Θέμα 2ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του Α.Ε.Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ”, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 73/2019
Θέμα 3ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βάρης Βάρκιζας “Ν.Α.Ο.Β.Β”.

Αριθ. Απόφασης: 74/2019
Θέμα 4ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του Ναυτικού Αθλητικού ομίλου Βάρης Βάρκιζας “Ν.Α.Ο.Β.Β”, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 75/2019
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση της υπ. αρ. 357/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 76/2019
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Διερεύνηση εφικτότητας σύνδεσης οδών Βασιλέως Γεωργίου και Καλύμνου.

Αριθ. Απόφασης: 77/2019
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων οδού Σωκράτους, από Ιπποκράτους έως Λεωφ. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 78/2019
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: “Κτηματογράφιση – Πολεοδόμηση – πράξη Εφαρμογής επέκτασης σχεδίου Πόλεως σε οικιστικές περιοχές Α & Β κατοικίας εντός Γ.Π.Σ.”.

Αριθ. Απόφασης: 79/2019
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης με τίτλο: “Διερεύνηση περιγραφή και ανάλυση της πολεοδομικής εξέλιξης της ευρύτερης περιοχής του Ο.Τ. 100-101 στο Μεγάλο Καβούρι Βουλιαγμένης” και γνωμοδότηση του Δ.Σ. προς την Περιφέρεια Αττικής, περί πρότασης τροποποίησης στο Ο.Τ. 100-101.

Αριθ. Απόφασης: 80/2019
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 81/2019
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 82/2019
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου σχετικά με μισθώσεις παραλιών από όμορα καταστήματα.

Αριθ. Απόφασης: 83/2019
Θέμα 9 Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για την υπόθεση κατεδάφισης δομικών στοιχείων στην παραλία Βάρκιζας.

Αριθ. Απόφασης: 84/2019
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Α.Ο. ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ.

Αριθ. Απόφασης: 85/2019
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Γυμναστικού Συλλόγου “ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 86/2019
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Ν.Α.Ο. ΒΟΥΛΑΣ.

Αριθ. Απόφασης: 87/2019
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Συλλόγου “ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 88/2019
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

Αριθ. Απόφασης: 89/2019
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

Αριθ. Απόφασης: 90/2019
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 91/2019
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006.

Αριθ. Απόφασης: 92/2019
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Πανελληνίου Ομίλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Αριθ. Απόφασης: 93/2019
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β.).

Αριθ. Απόφασης: 94/2019
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Α.Ο. ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 95/2019
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Γυμναστικός Σύλλογος ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 96/2019
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Ν.Α.Ο. ΒΟΥΛΑΣ, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 97/2019
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ “Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ”, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 98/2019
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, έτους 2109.

Αριθ. Απόφασης: 99/2019
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 100/2019
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Κ.Β.), έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 101/2019
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 102/2019
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Σωματείου Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΠΟΦΕΠΑ), έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 103/2019
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β), έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 104/2019
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης - έγκριση της μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη Τίρανα της Αλβανίας για το έργο “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων” “Benefιt As You Save” στο πλαίσιο INTERREG- BalkanMed 2014-2020.

Αριθ. Απόφασης: 105/2019
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Αλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 106/2019
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 107/2019
Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου (Π.Δ. 270/1981 αρ.1), αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 108/2019
Θέμα 34ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης στη με αριθμ. πρωτ. 2569/23.1.2019 αίτηση-αντιρρήσεις της Γεωργίας Δούρου σχετικά με βεβαιώσεις οφειλής 1.670,00 € που αφορά δικαιώματα παράτασης χρόνου ταφής της Ελένης Δούρου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 109/2019
Θέμα 35ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0401 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 110/2019
Θέμα 36ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0406 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 111/2019
Θέμα 37ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0410 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 112/2019
Θέμα 38ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0411 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 113/2019
Θέμα 39ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0419 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 114/2019
Θέμα 40ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0523 τομέα ΤΤ5 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 115/2019
Θέμα 41ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0624 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 116/2019
Θέμα 42ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0526 τομέα ΤΤ5 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 117/2019
Θέμα 43ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0632 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 118/2019
Θέμα 44ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0709 τομέα ΤΤ7 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

ριθ. Απόφασης: 119/2019
Θέμα 45ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0713 τομέα ΤΤ7 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 120/2019
Θέμα 46ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0810 τομέα ΤΤ8 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 121/2019
Θέμα 47ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (κουκουναριάς) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Οιτύλου 12 στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 122/2019
Θέμα 48ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων (πεύκα) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καστελόριζου 58 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 123/2019
Θέμα 49ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καζαντζάκη 21 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 124/2019
Θέμα 50ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη 3 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 125/2019
Θέμα 51ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (ευκάλυπτος) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αύρας 12Α, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 126/2019
Θέμα 52ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ζεφύρου 5 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.