Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
05.03.2019

Απόφασεις 3ης Συνεδρίασης Δημοτικου Συμβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 127/2019
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 128/2019
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για το έτος 2018.