Διάφορες ειδικότητες όπως,
 
ΠΕ Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, ΠΕ Ψυχολόγοι, ΠΕ Οικονομικού και Διοικητικού, Νομικοί, Φαρμακοποιοί, ΠΕ Στατιστικής, Πληροφορικής, Βιοστατιστικής,
ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές, Μαίευτών/Μαιών, Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικοί Λειτουργοί, Επισκέπτες Υγείας, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Γενικοί Συντονιστές, Συντονιστές Υγειονομικών Υπηρεσιών,
ΔΕ Διαπολιτισμικοί Διαμεσολαβητές/Διερμηνείς, Διασώστες/Πληρώματος Ασθενοφόρων
 
ζητούνται σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» (Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 15:00) ΑΔΑ: ΩΛΤΞ469ΗΜΛ-70Α
για κάλυψη αντίστοιχων θέσεων εργασίας μέσω συμβάσεων ΣΟΧ πλήρους απασχόλησης (18) δεκαοκτάμηνης διάρκειας στην κεντρική υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ, σε διάφορες δομές του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και νοσοκομεία, όχι μόνο της Αττικής αλλά και ολόκληρης της Επικράτειας.
 


Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, ώρα 15:00
Νέα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-5212001-822-874-882-884 ΚΕΕΛΠΝΟ
 
Οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μπορούν να προσέλθουν στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας, όπου συστεγάζεται το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας, έτσι ώστε να υποστηριχθούν στη συμπλήρωση των αιτήσεων.
 
Ζεφύρου 2, ΤΚ 16673 Βούλα
Τηλέφωνα: 2132019931-32-33
 
Συντονίστρια: Γιαπατζή Ουρανία
Στέλεχος Προώθησης στην Απασχόληση: Σταθακοπούλου Ολυμπία
Κοινωνική Λειτουργός: Παναγιάρη Βενετσιάνα
 
 

13 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη στελέχωση Καταστημάτων Κράτησης, ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), διάρκειας 8 μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία: 
Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018
 
 
 
Τηλέφωνο: 
213 1307033

Ο Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2019.

Καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων Τρίτη 09/10/2018.

Για τις ανακοινώσεις και το έντυπο αίτησης πατήστε στα παρακάτω links:

ΣΟΧ 2/2018

ΣΟΧ 3/2018

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

Τηλέφωνο: 
213 2020772-3

 

O AKTO, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος Art, Design & Media στην Ελλάδα, συνεχίζοντας το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2018-19, ανακοινώνει τη διάθεση 10 (δέκα) Υποτροφιών Πλήρους Φοίτησης στα εξής Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

Masters of Arts in Design (Campus Θεσσαλονίκης)

Masters of Arts in Photograpfy & Visual Language (Campus Αθήνας)

Masters of Arts in Digital Design & Interactive Applications (Campus Αθήνας)

Master of Arts in Fashion Brand Communication & Styling (Campus Αθήνας)

Τα εν λόγω προγράμματα σπουδών απευθύνονται σε Πτυχιούχους και σε Αποφοίτους Λυκείου με αποδεδειγμένη, τουλάχιστον, πενταετή επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς τομείς.

 

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική Γλώσσα και οδηγούν στην απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου Master of Arts, που εκδίδεται και απονέμεται απευθείας από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Middlesex University London.

 

Οι παραπάνω τίτλοι τηρούν τις προύποθέσεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας για τους πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών, που συνεπάγεται την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους που αποκτούν μεταπτυχιακά, μέσω Κολλεγίων, όπως ο ΑΚΤΟ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (άρθρο 13 του Νόμου 4148/2013).

 

Σημειώνεται ότι, οι υποτροφίες καλύπτουν το σύνολο των διδάκτρων για την όλη διάρκεια των σπουδών συμπεριλαμβανομένων και των fees του Middlesex University London, θα χορηγηθούν έπειτα από ατομική συνέντευξη και σύμφωνα με την κρίση επιτροπής η οποία θα συσταθεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως και Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018, 23:59 αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση https://akto.gr/MAs18

 

AKTO AE

Ευελπίδων 11A Αθήνα 11362 T/F 2105230130