Δημοτολόγιο   Ψηφιακές Αιτήσεις - Υπ. Δηλώσεις - Δικαιολογητικά

Τα παρακάτω πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και ενημερώσεις γίνονται ψηφιακά κάνοντας κλικ στο https://certificates.vvv.gov.gr/home και η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται μέσω κωδικών TAXIS.

Δικαιολογητικά Γάμου
   Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες Υπηκόους
   Άδεια Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς
   Άδεια Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς Νομίμως και Μονίμως Διαμένοντες στον Δήμο
  
Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Ενημέρωση Οικογενειακής Μερίδας

   Λόγω Ανάθεσης Οριστικής Επιμέλειας Ανήλικου Τέκνου με Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση
   Λόγω Απόκτησης Τέκνου
   Λόγω Γάμου
   Λόγω Λύσεως Γάμου
   Λόγω Ονοματοδοσίας ή Βαπτίσεως Τέκνου
   Λόγω Συμφώνου Συμβίωσης Μεταδημότευση Λόγω Αρχικής Δημοτικότητας

Μεταδημότευση
   Λόγω Γάμου
   Λόγω Διετούς Κατοικίας
   Λόγω Συμφώνου Συμβίωσης

Πιστοποιητικό
   Γέννησης
   Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
   Εγγυτέρων Συγγενών Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
   Ιθαγένειας
   Οικογενειακής Κατάστασης
   Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική Χρήση

Για τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά Γάμου (Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες, Πολιτικός Γάμος για Αλλοδαπούς, Αλλοδαποί Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού) κάντε κλικ εδώ

Για υπηρεσίες του Δημοτολογίου που δεν παρέχονται ακόμη ψηφιακά, μπορείτε να κατεβάσετε (download) τις παρακάτω αιτήσεις Αιτήσεις - Υπ. Δηλώσεις - Δικαιολογητικά Δημοτολογίου.

Διεύθυνση.: Λεωφ.Κων. Καραμανλή 18 Βούλα (πρώην Δημαρχείο Βούλας)
Τηλ.: 213 2020 101 /103 /104 /107 /076
Fax.: 213 2020 109 και 210 9657 131
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τις όποιες παρατηρήσεις σας για τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές αιτήσεις μην διστάζετε να τις στέλνετε στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.